1648754718641

Perspektiv från en praktikant

Vad säger våra praktikanter på Add Gender? För att ta reda på det bad vi en praktikant,
Sonja Huhtakangas, att skriva ett blogginlägg. Hon pluggar kandidatprogrammet i mångfaldsstudier
på Stockholms universitet, och vi hoppas hennes erfarenhet hos oss kommer till nytta i hennes
framtida arbete!

Jag sökte mig till programmet mångfaldsstudier eftersom jag alltid har varit intresserad av hur vi människor interagerar med varandra i det mångkulturella samhället. Mitt huvudämne inom programmet är etnologi, som går djupare in i det kulturella samspelet mellan människor i vårt samhälle och hur den påverkas av olika faktorer.

Sonjas uppgifter som praktikant

Hos Add Gender har jag haft möjlighet att arbeta med varierande projekt (till exempel ett om smart teknik) och även kunnat arbeta mer självständigt med ett av projekten. Genom att hålla föreläsningar och medverka i olika presentationer, har jag kunnat fördjupa mina kunskaper inom mångfaldsarbetet och även fått utbilda andra om jämställdhet, systematiskt arbete med normer och om användning av normkritiskt perspektiv.
Tillsammans med min praktikantkollega skapade vi till exempel en föreläsning om temat jämställd
mobilitet, som inriktade sig till aktörerna inom transportsektorn och hur de kan bidra i beslutsfattandet
till att människor väljer mer hållbara transportalternativ.

Sonja Huhtakangas

Sedan fortsatte vi vidare inom samma projekt. Detta gjorde vi genom att skapa en annan presentation
med tema normer och normkritiskt perspektiv i beslutsfattande och hur jämställdhetsintegrering och
könskonsekvensanalys kan hjälpa med detta, denna gång var presentationen ämnad mer åt fastighetsbranschen. Detta projekt kan också hjälpa med att bidra till vidareutveckling av kundernas arbete med jämställdhet. Samtidigt kunde vi praktikanter använda våra kunskaper om normer,
normkritiskt perspektiv, analys- och problemlösningsförmåga. Vi fick också använda våra pedagogiska kunskaper.

Vidare har jag fått analysera olika jämställdhetsrelaterade dokument och skrivit fram jämställdhetsanalys- och policy. Därutöver har jag också gett rekommendationer på åtgärder för förbättring av jämställdhets- och inkluderingsarbetet för olika företag, organisationer och andra instanser.

Praktikantens tips till dig

Mitt tips är att alltid gå lite utanför sin komfortzon, att våga ta emot uppgifter inom ett ämne som man
inte är helt säker på eller bekväm med. Det är så man kan få erfarenhet om olika typer av arbete, och få använda varierande färdigheter. Som jag gjorde med min praktikant till kollega när vi gjorde
föreläsningen till transportsektorn; jag hade ingen tidigare kunskap om branschen, men stark kunskap
om jämställdhet och normer. Det hjälper också att bättre identifiera sina styrkor och mindre
starka förmågor i praktiken. Till exempel har jag har kunnat förstärka min analysförmåga, och märkt
att jag kan skapa intressanta presentationer och lära andra på detta sätt.

Genom att gå utanför min komfortzon, så har jag sett att jag behöver öva mer på att tala inför en större publik. Det hade jag inte märkt om jag bara hade hållt mig till det jag är bekväm med.

Mer från bloggen

Inkludera genom positiv psykologi

Möjliggörare för normförändring

Add Gender presenterar nu vår nyaste innovation: ”Normplattformen”. Med sex olika perspektiv på din organisation och arbetsplats ger vi Sveriges arbets- och näringsliv en infrastruktur för normförändring. Normplattformen ska skapa en förståelse för hur självorganiserande inkludering blir möjligt och på så sätt bana väg för jämlika och moderna värderingar.

Läs mer >>