Bli Normingenjör

START: 18 SEPTEMBER 2024

Under hösten 2024 kör vi en digital kurs. Den 18 september kör vi i en digital gemensam kick off och sedan blir det normlabb i videorum och en individuell case-uppgift.

Skicka en intresseanmälan så får du all information du behöver för att hoppa på.

Notera att själva anmälan till kursen måste ske via den anmälningslänk som du får från oss efter visat intresse.

verksamhetsutveckling jämställdhet arbetsplats

Få koll på normer och inkluderingsfrågor! Denna utbildning ger dig förhållningssättet och verktygslådan som krävs för att synliggöra och förändra negativa strukturer – oavsett om du vill förändra världen eller bara skapa bättre stämning i fikarummet.

Vill du lära dig konkreta verktyg och strategier för att undersöka och bygga om normer i olika sammanhang? Gå vår utbildning och bli certifierad normingenjör!

Detta får du

En unik spetsutbildning som leder dig in i normingenjörens förhållningssätt.

Konkreta verktyg och strategier för att undersöka och bygga om normer i olika sammanhang – du tränas bland annat i normplattformen och hur den kartläggs och fylls med aktiviteter för självorganiserande inkludering.

En trygg arena att pröva dina vingar och lära dig tillsammans med andra, innan du ger dig ut i den stora verkligheten.

Ta del av Normingenjörens Fälthandbok och Fältkodex, som blir din guide i arbetet med att kartlägga och bygga om normer.

Möjlighet att delta i ett stadigt växande nätverk av normingenjörer inom vitt skilda branscher, geografiska orter och bakgrunder.

En normingenjör undersöker och utvecklar normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv.

Normingenjörens uppgift är sedan att förändra sådana normer som är exkluderande…

…så att de istället blir inkluderande.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen är du certifierad Normingenjör och kan haka på i Add Genders nätverk av Normingenjörer.
När du ingår i nätverket kan du ta uppdrag från organisationer som behöver hjälp med inkluderingsarbete.

Om nätverket

Add Genders certifierade normingenjörer utgör Sveriges största nätverk av kompetens i normförändring. Här möts en mängd olika kompetenser och bakgrunder där vi kan seriekoppla våra hjärnor och hitta ännu mer kreativa lösningar på de problem där inkluderingen brister.

JUST NU ÄR VI

0
NORMINGENJÖRER
i hela Sverige

Exempel

MALIN LINDBERG
Forskare & konsult
EXPERTOMRÅDEN
- Vetenskaplig analys
- Innovation
- Deltagande metoder

THOR RUTGERSON
Författare, frilansskribent & föreläsare
EXPERTOMRÅDEN
- Psykisk ohälsa

Certifierade normingenjörer

- vi gräver där vi står

Certifierade Normingenjörer verkar inom en rad olika branscher, men vi besitter alla normingenjörens breda kunskap inom genus, intersektionalitet och makt i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet.

Oavsett vilken bransch du jobbar inom idag, om du är anställd eller konsult, kan du efter genomförd utbildning ta med dig nya kunskaper och metoder hem till din arbetsplats eller till dina kunder.