Add men to change

HÖSTEN 2023
STARTAR VI IGEN! 

verksamhetsutveckling jämställdhet arbetsplats
"JÄMSTÄLLDHET ÄR JU VIKTIGT MEN DET ÄR SVÅRT ATT VETA HUR MAN SKA GÖRA"

Detta är en av de vanligaste kommentarerna som brukar komma upp i samband med jämställdhet. Du vet i regel att ni ska arbeta med jämställdhet, men kanske inte riktigt hur?

Välkommen till Add Men to Change. Ett exklusivt program för män som vill lära sig om och jobba med jämställdhet. Programmet löper över ett halvår med tre kunskapsintensiva och lärorika träffar samt ett studiebesök hos en verksamhet som framgångsrikt jobbar med jämställdhet.

Under träffarna får du den kompetensutveckling som krävs för att du ska känna dig bekväm med att leda jämställdhetsarbete.

Med spännande samtal tar vi arbetet till nya nivåer och höjer standarden för Sveriges arbetsliv och näringsliv tillsammans. Individuell rådgivning och stöd av kursledare och tidigare deltagare ingår!

Syfte och mål

Det övergripande syftet med programmet är att svara mot ditt företags kompetensförsörjning när det gäller jämställdhet.

Målet med programmet är att ge dig kunskap att uppnå, bibehålla och utveckla jämställdhet. Vi vill ge kunskap, inspiration, verktyg och tips.

Att gå programmet är ett viktigt första steg men därefter måste du själv fortsätta arbetet med jämställdhet genom en plan för en systematisk process för jämställdhet, med effektmål, insatser och uppföljning på den egna organisationen.

Träffar med datum

Under 2023-2024 träffas vi tre gånger (digitalt eller i mindre grupp i Stockholm) och får även tid för rådgivning.

Träff 1 10:30-13: En första träff där vi arbetar med din individuella målbild och behov.

Träff 2 eftermiddag: Träff två är ett studiebesök på en verksamhet som har arbetat framgångsrikt med jämställdhet – du blir inspirerad och får ställa alla frågor!

Träff 3 Tredje träffen är finalen där du får träffa normbrytande människor som berättar sin historia. Efter denna träff kommer du känna dig redo att ta dig an jämställdhetsarbetet på en helt ny nivå.