Våra tjänster

Vi föreläser, kartlägger, analyserar och inspirerar. Men de tjänster som vi är lite extra stolta över är de som bara vi erbjuder. Normplattformen är normingenjörernas arena där vi sorterar, förklarar och utvecklar din verksamhet, medarbetare och ledarskapet. Ett kommunikativt verktyg som underlättar dialog inom inkludering, jämställdhet och mångfald – över avdelningsgränser och roller. Även de oskrivna reglerna ska stötta inkludering, hållbarhet och självklart verksamhetens syfte.

NU OCKSÅ PÅ DISTANS:

Normplattformen

Normplattformen är ett verktyg som kompletterar er affärsmodell med ett ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering och bidrar till att ta genomtänkta beslut i riktning mot verksamhetens mål och mot FN:s Agenda 2030.

Detta verktyg sätter strålkastarna på de dammiga strukturer som hämmar inkluderingen på organisationen. Ni får en förståelse för hur strukturerna verkar och hur ni jobbar effektivt med att förändra dem. Våra normingenjörer hjälper er att arbeta med verktyget samt ger personlig rådgivning om hur ni ställer om till en inkluderande organisation.

Normplattformen kan göras helt på distans.

Kartläggning och rådgivning går att få på engelska.

 För 1500 kronor så får du en testuppgift.Gillar du det du ser så dras den av på ditt nästa köp.

För 9 900 kronor exklusive moms så får du en kartläggning med tillhörande rapport och presentationsmaterial som täcker styrdokument för hållbarhet och likabehandling samt hemsida.

För 29 000 kronor exklusive moms så får du en fördjupad kartläggning med rapport som också har kompletterats med intervjuer av nyckelpersoner.

För 69 000 kronor exklusive moms så får du en heltäckande kartläggning som skräddarsys utifrån era önskemål och behov i likabehandlingsarbetet.

För beställning och frågor
- kontakta oss

De 6 perspektiven i normplattformen:

Ledarskap och självledarskap

Kunderbjudande och interaktion

Kommunikation

Styrning av verksamheten

Rekrytering och arbetsgivar- varumärke

Fikakultur och välbefinnande

Så funkar det:

1

Utifrån de 6 perspektiven kartlägger du din verksamhet tillsammans med våra normingenjörer. Kartläggningen ger dig en bild av vilka normer som råder i just din organisation – och vilka normer som förhindrar inkludering, mångfald och jämställdhet.

2

Du har nu en utgångspunkt för förändring. Normplattformen ger förslag på hur du effektivt kan jobba för att vända de negativa normerna så att de istället främjar inkludering i organisationen.

3

Normingenjörerna ger dig personlig rådgivning och konkreta förslag på hur du jobbar vidare för att din organisation ska hålla sig inkluderande – nu och i framtiden.

Visste du att …?

Bolag som jobbar
aktivt med
inkludering har

25%

bättre lönsamhet

Än företag som inte
jobbar med
inkludering.

NU PÅ DISTANS:

Normpl.-ped-verks

I riktning mot FN:s Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling vill vi hjälpa er att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla. 

Normplattformen för pedagogisk verksamhet fungerar på samma sätt som Normplattformen (läs mer om den ovan) men de 6 perspektiven är utformade efter områden som förekommer i pedagogiska verksamheter som exempelvis skola.

De 6 perspektiven i normplattformen för pedagogisk verksamhet:

Undervisning
och material

Kommunikation och interaktion

Demokrati och medbestämmande

Kunskap och reflektion

Styrning och administration

Fysisk, digital och social miljö

Normplattformen för pedagogisk verksamhet är utvecklad av våra normingenjörer som också är legitimerade lärare och förskollärare. De har sammanlagt 23 års erfarenhet av att arbeta i skola och förskola, och har vidareutbildat sig inom genus och normkritik på universitetsnivå. 

Tillsammans med normingenjörerna studerar ni verksamheten utifrån de 6 perspektiven ovan, och tillsammans skapar ni er en visuell förståelse kring hur verksamhetens arbete för inkluderande normer kan utformas.

För 1500 kronor exklusive moms så får du en testuppgift. Gillar du det du ser så dras kostnaden av på ditt nästa köp.

För 9 900 kronor exklusive moms så får du en kartläggning med tillhörande rapport och kort digital kurs om normplattformen som hela kollegiet får ta del av.

För 19 000 kronor exklusive moms så får du en fördjupad kartläggning med rapport, en digital kurs om normplattformen och grunderna i normkritisk pedagogik som hela kollegiet får ta del av, samt en timmes videoföreläsning på ett i förväg överenskommet tema. 

För 29 000 kronor exklusive moms så får du en heltäckande kartläggning som skräddarsys utifrån era önskemål och behov i likabehandlingsarbetet, en större digital kurs om normplattformen och normkritisk pedagogik hela kollegiet får ta del av, samt 3 timmars föreläsning eller handledning. 

För beställning och frågor
- kontakta oss

NYHET!

Startup normplattform jämställdhet

Normplattformen för startups visar hur ett inkluderande tillvägagångssätt kan integreras i nystartade företag. Den klargör också hur du ska hantera inkluderingsarbetet baserat på områden, roller och ansvar.

Ett enkelt sätt att komma igång för nya företag är att anlägga ett inkluderande förhållningssätt hos entreprenörerna – vilket skapar ett ökat värde i företagets tidiga interaktioner med samhället, kunder och blivande anställda. Samtidigt som verksamheten stöttar Agenda 2030, jämställdhet och mångfald.