Ingen hållbarhet i EU utan jämställdhet

Normingenjören Regina Petrushenko skriver om hållbara investeringar, som EU vill styra mot. Men också om något som få skriver om, nämligen jämställdhet inom EU:s investering! I slutet kan du läsa ett tips till din egen arbetsplats.

År 2018 skrev Europeiska kommissionen en action plan för hur de ska finansiera hållbar tillväxt. Deras mål var att rikta kapitalet mot hållbara företag och projekt; om Europa ska nå klimatmålen, så måste de finansiera rätt projekt och rätt företag. Projekt som sänker utsläppen. Som gör att Europa kan få en grönare, mer cirkulär, mer hållbar ekonomi. Banker, försäkringsbolag och pensionsfonder är huvudfinansiärer i Europas ekonomi, så deras investeringar påverkar allra mest (läs mer här). Det har gjort att mycket fokus ligger på just banker, försäkringsbolag och pensionsfonder.

Hållbara investeringar handlar om att att planeten ska hålla för framtida generationer; alltså om miljön. Men är inte den sociala hållbarheten lika viktig?

Om riskkapital och entreprenörskap

I en text av GreenCounsels grundare Christina Blomkvist kan man läsa att endast 1% av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor. Och Europeiska kommissionens action plan saknar helt en plan för att förändra detta. Vad som är hållbart för miljön verkar vara mycket enklare att komma överens om, än vad som är socialt hållbart. Som Christina skriver; frågan om finansiering av kvinnors innovation lyser helt med sin frånvaro.

Är inte människors villkor lika viktigt som miljön? Och, framför allt, ser man inte att jämställdhet i EU:s investeringskapital är en förutsättning för hållbar ekonomi? Ojämställdhet är inte socialt hållbart, det ser jag många som håller med om. Men varför saknar vi i så fall policies för att investera i kvinnor?

Ett svar kanske finns i Jacob de Geers sommarprat förra året. Han pratade om sin entreprenörsresa och hur han byggde upp iZettle, som han sen sålde till PayPal för 20 miljoner kronor. En otrolig bedrift. Men han sa också att hans fru fick vara den som tog hand om barn och hushåll medan han jobbade sena kvällar på sitt företag och reste utomlands för att pitcha investerare. Risken blir helt enkelt att det blir en ond cirkel i att kvinnor inte får investeringar, vilket gör att de inte befinner sig i entreprenörsvärlden, vilket gör att färre vill investera i dem, vilket gör att de får ännu färre chanser…

De Geer nämnde inte ojämställdheten i sitt sommarprat, och kanske är det bara vi i jämställdhetsvärlden som ser mönstret. Du kan läsa fler exempel på ojämställda mönster i det här blogginlägget om jämställd innovation.

Jämställdhet i EU

Ett begrepp som EU redan använder är positive action, alltså åtgärder för att kompensera för nackdelar på grund av vem man är. Borde det inte vara en självklarhet att kvinnor blir kompenserade för hur mycket svårare det är för dem att få tillgång till kapital? Jämställdhet är redan en del av EU:s positive action-åtgärder. Bara inte inom investeringar.

”Follow the money”, kan man säga när det handlar om att hitta källan till ekonomisk brottslighet. ”Follow the investment policies”, kan man säga när det handlar om att hitta källan till ekonomisk ojämställdhet mellan män och kvinnor.

Investering på mikronivå

Något du kan göra på din egen arbetsplats: tänk på vilka som får investeringarna! Även om det inte handlar om kapital. Det kan handla om tid, vidareutbildning, resor eller coachning, sånt som gör att man växer i sin roll. Är de investeringarna jämlikt fördelade? Precis som på EU-nivå, är jämställda investeringar på arbetsplatsen en förutsättning för hållbarhet.

Profilbild Regina Petrushenko
Författare: Regina Petrushenko
Kontakt: regina.petrushenko@addgender.se

Mer från bloggen