1648754718641

Boktips: Radical Brilliance

Vad gillar du att läsa för böcker? Om du letar efter något nytt bra att läsa, så kommer normingenjören Regina Petrushenko här med ett boktips! Som organisation är vi måna om att alla ska kunna uppnå sin egen radical brilliance.

Just nu läser jag boken “Radical Brilliance. The anatomy of how and why people have original life-changing ideas” av Arjuna Ardagh (länk). Han har lagt märke till vissa mönster hos vissa människor- människor som upptäcker något nytt, är kreativa, originella, och innovativa. Hur kommer det sig att vissa lyckas med detta, medan andra inte gör det? Ardagh säger att det inte handlar om människan själv, eftersom alla människor har förmågan att vara briljanta. Utan istället handlar det om något han kallar för “The brilliance cycle”.

The brilliance cycle är en cykel som Ardagh anser att alla briljanta människor lever efter. Man börjar med en period av uppvaknande, sedan följer av en period av “flow”, sedan följer en period av åtaganden och deadlines, och till sist en period av upplösning och avslut. Sen börjar cykeln om igen.

Boken ger en tankeställare om det liv du lever, och var i cykeln du fastnar! Vissa kanske fastnar i perioden av åtaganden, och blir tillslut utbrända då de aldrig lyckas komma till avslut och vila. Andra kanske fastnar i “flow” och sitter med mängder av ofärdiga projekt som de startat, och kommer aldrig vidare till deadline.

Den ger också en tankeställare om ens omgivning: tillåter min omgivning att jag går igenom en cykel? Är det okej att jag är mer produktiv en månad, och mer tänkande en annan månad? Om inte, kan jag ändra det på något sätt? Det ökar medvetenheten om ens egna förutsättningar och villkor.

Boken är lättläst och rekommenderas till alla som är nyfikna på sin egen unika potential!

Radical Brilliance
Regina Petrushenko
Författare: Regina Petrushenko
Kontakt: regina.petrushenko@addgender.se

Mer från bloggen

Reklamombudsmannen behöver din hjälp!

Frida Stjernholm är Add Genders marknadschef samt ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). Hon förklarar vad Reklamombudsmannen är, dess uppdrag och hur du gör för att anmäla reklam som du misstänker bryter mot marknadsetiska regler.

Läs mer >>

Var kommer du ifrån, egentligen?

Ulrika Husmark berättar om vithetsnormen utifrån en insikt hon fick på tunnelbanan. Här ger hon några tips för att inte vara en vardagsrasist. Rasism behöver alltså inte bara vara extrema, hatiska kommentarer. Vardagsrasism är något många av oss utövar, ofta utan att tänka på det. Du som är privilegierad och sällan utsätts för kränkningar kan dessutom ha svårare att se din egen maktposition och förstå andras utsatthet. 

Läs mer >>