Utbildningsmaterial till Transportföretagen

Add Gender har levererat utbildningsmaterial i jämställdhet för gymnasieelever på fordons- och transportprogrammet. Det var ett drömuppdrag för normingenjören Irja Berntson, som bloggar om hur arbetet gick till.

Ibland får vi på Add Gender frågor om rena drömuppdrag, såna som knappt går att önska fram om så en ande i flaska skulle uppenbara sig. Och visst, det borde kanske vara något grandiost uppdrag från FN eller annat världsomvälvande, men för mig – som lärare – handlar det alltid och uteslutande om skolan. 

Och nu i våras kom en sådan förfrågan. Den kom från Add Genders långvariga uppdragsgivare Transportföretagen och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF): Kunde Add Gender vara behjälpliga i arbetet att ta fram ett utbildningsmaterial om jämställdhet för fordons- och transportprogrammet på gymnasiet? Redan innan offerten var godkänd hade jag och normingenjören, tillika lärarkollegan, Sara Ihlman nog sett hundra färdiga lektionsinnehåll framför oss. Sällan har en brainstorming gått så snabbt, men därav också orsakat ett enormt arbete för att ”döda darlings” så vi inte skulle dränka kunden i förslag. 

Att få möjlighet att hjälpa lärare, särskilt de yrkeslärare som inte alltid brukar inbegripas i värdegrundsarbete, med ett konkret och lättbegripligt material är min lilla ödmjuka dröm. Och nu slog den in.

Lektioner i jämställdhet till fordons- och transportprogram

Klicka på bilden för att komma till materialet

Efter workshop tillsammans med representanter från MAF Framfart, Transportföretagens jämställdhetsarbete, kraftig redigering av våra tusen ursprungliga idéer och ett ständigt begränsande av vår vilja att lägga till och göra om, så levererade jag och Sara ett gediget material med tre lektionsupplägg, fördelade på två eller tre kortare lektioner för de lärare som har lite ont om tid (skolans ofta dyrbaraste resurs…). Med utgångspunkt i det centrala innehållet i läroplanen för Fordons- och Transportprogrammet finns det nu färdiga lektioner om språk, jargong och kundbemötande, könsroller och riskbeteende och om hur normer kan påverka vilka utbildningar och yrken vi väljer.

Till lektionerna finns yrkesnära scenarion att utgå från, kortare teoripass som lärare kan använda direkt eller bygga om och tips och förklaringar för hur vi kan arbeta med dessa frågor i klassrummet. Ett komplett material för lärare som vill, men kanske inte hunnit göra eget helt enkelt! 

Under en lansering inför närmare 200 yrkeslärare under Transportföretagens skolforum i början av oktober lämnade jag och Sara ifrån oss vårt material med varm hand och det finns nu tillgängligt på nätet för alla som är nyfikna på hur vi kan arbeta med jämställdhet i skolan. Även om lektionerna har sitt fokus på det centrala innehållet på Fordons- och Transportprogrammet så finns det mycket som går att använda i annan undervisning. Och snart kommer en del två som riktar sig till elever inför prao i årskurs 8, med lektioner anpassade för matematik, bild, samhällskunskap och svenska – håll utkik!

Författare: Irja Berntson
Kontakt: irja.berntson@addgender.se

Mer från bloggen

Lediga kontorsplatser hos Add Gender i Stockholm

Nu har vi lediga platser hos oss på Add Gender – i hjärtat av Södermalm, Stockholm.

Vårt art deco-inspirerade kontor och vår normsalong ger dig utrymme för både det kreativa och effektiva. Här kan du lösa världsproblem, fånga ett flow eller dricka ohemula mängder kaffe i gott sällskap.

Läs mer >>