1648754724639

Inkluderande ledarskap i praktiken

Att träna sig i att förstå de andra och sig själv och de normer vi alla förhåller oss till samt navigera i inkluderingsarbetet med målet självorganiserande inkludering är både spännande och utmanande. Vi ger er tre dagars (2+1) utbildning i inkluderande ledarskap med praktiska övningar som du får testa i din egen organisation. 

Kursen inkluderar:

  • Hur funkar hjärnan och hur uppdaterar vi våra filter?
  • Fakta, siffror, lagar och kontext
  • Garfika (lugn, vi berättar vad det är på plats)
  • Normspaning
  • Verktygslåda för systematiskt likebehandlingsarbete

Gunnar Söderberg och Jenny Claesson har har skapat denna utbildning i ledarskap baserat på många olika kundanpassade utbildningar de hållit i området för att bemöta en ökad efterfrågan på kurser som inte bara var teoretiska, utan kunde ge praktiskt och mätbart resultat direkt.

Kurssdatum: 7-8/12 samt 15/12
Plats: Normsalongen, Götgatan 58 B I Stockholm
Pris: 12 500 kr per person eller två personer för 22 000 kr

Jenny Claesson
Författare: Jenny Claesson
Kontakt: jenny.claesson@addgender.se

Mer från bloggen

Inkludera genom positiv psykologi

Om sociala normer: Efter Efter Morris

Vad händer när man inte följer sociala normer? Jenny Claesson skriver om detta efter att ha läst boken Efter Morris av författaren Frida Spikdotter, om hur hon själv blev inspirerad att bryta mot normer.

Läs mer >>