1648754724639

Inkluderande ledarskap i praktiken

Att träna sig i att förstå de andra och sig själv och de normer vi alla förhåller oss till samt navigera i inkluderingsarbetet med målet självorganiserande inkludering är både spännande och utmanande. Vi ger er tre dagars (2+1) utbildning i inkluderande ledarskap med praktiska övningar som du får testa i din egen organisation. 

Kursen inkluderar:

  • Hur funkar hjärnan och hur uppdaterar vi våra filter?
  • Fakta, siffror, lagar och kontext
  • Garfika (lugn, vi berättar vad det är på plats)
  • Normspaning
  • Verktygslåda för systematiskt likebehandlingsarbete

Gunnar Söderberg och Jenny Claesson har har skapat denna utbildning i ledarskap baserat på många olika kundanpassade utbildningar de hållit i området för att bemöta en ökad efterfrågan på kurser som inte bara var teoretiska, utan kunde ge praktiskt och mätbart resultat direkt.

Kurssdatum: 7-8/12 samt 15/12
Plats: Normsalongen, Götgatan 58 B I Stockholm
Pris: 12 500 kr per person eller två personer för 22 000 kr

Jenny Claesson
Författare: Jenny Claesson
Kontakt: jenny.claesson@addgender.se

Mer från bloggen

Inkludera genom positiv psykologi

Det osynliga våldet i nära relationer

Normingenjören Ulrika Husmark gästbloggar här om våld i nära relation. Psykiskt våld är mer diffust, svårare att sätta fingret på och är därför knepigare att uppfatta och bevisa, än fysiskt våld. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram arbetssätt för kommuner att sprida information om våld i nära relationer och hur kontakt kan tas med våldsutsatta.

Läs mer >>