Jenny Claesson Add Gender

Jenny Claesson

Normingenjör och delägare Add Gender
Stockholm | Alingsås
0761-25 25 50

Jenny förklarar teorier på ett enkelt sätt utan att tappa frågors komplexitet. Använder humor som nyckel för att nå fram till människor och älskar att sätta människors egenupplevda exempel i sammanhang. Fastnar lätt i detaljer som ordval och konsekvenser av små val.

Besöks- och postadress:

Add Gender Sverige, Götgatan 58 b, 118 26 Stockholm

Kontakt:

hej@addgender.se

2021 AddGender. Design av Framtidsbyrån