Inkludera genom positiv psykologi

Psykologisk trygghet – en väg till inkludering på djupet

Vad är psykologisk trygghet egentligen? Och vad har det med inkludering att göra? Charlotte Ulfsparre, organisationspsykolog och normingenjör, reder ut begreppen.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet har den senaste tiden blivit ett av de mer omtalade begreppen i arbetslivet. Men vad innebär det egentligen? Är det bara att vi ska vara snälla mot varandra och se till att ingen känner sig obekväm? Faktiskt inte. Psykologisk trygghet innebär att alla i en grupp känner sig trygga att ta sociala risker i syfte att förbättra arbetet, utan att vara rädda för att bli negativt bemötta eller att det ska få andra negativa följder för en. Det handlar alltså mer om att känna sig trygg i att kunna ta upp något som känns obekvämt, än en total frånvaro av obekvämhet.

I ett psykologiskt tryggt arbetsklimat är det välkommet att ställa frågor och ta upp funderingar som kanske inte är helt färdigtänkta. Att ta upp ett problem ses inte automatiskt som gnälligt eller negativt. Och kanske viktigast av allt – att dela med sig av misstag i arbetet uppmuntras. Istället för att se misstag som tecken på inkompetens eller slarv, som helst ska döljas, ses misstag i första hand som något vi kan lära oss av. I varje misstag som görs kan det finnas avgörande information om vad som behöver förändras i det nuvarande arbetssättet.

Vad ett psykologiskt tryggt arbetsklimat ger

Till skillnad från en del andra populära arbetslivsbegrepp ligger det decennier av forskning bakom psykologisk trygghet. Forskningen visar att arbetsgrupper som har en hög grad av psykologisk trygghet både mår bättre och presterar bättre. De arbetar mer kreativt, effektivt och säkert, de känner sig mer engagerade i sitt arbete, och de trivs bättre.

Psykologisk trygghet ger alltså flera positiva effekter, som i sin tur visar sig i konkreta och mätbara resultat som exempelvis snabbare innovation, färre allvarliga misstag i arbetet och minskad personalomsättning.

En vinst med psykologisk trygghet som kanske inte lyfts fram lika ofta som vinsterna vi kan mäta i pengar och konkurrenskraft, är hur det konkret bidrar till inkludering. I forskning har ett inkluderande arbetsklimat identifierats som en av drivkrafterna bakom psykologisk trygghet. När allas olika perspektiv och erfarenheter uppskattas och ses som viktiga faller det sig ofta naturligt att det känns tryggare att ta upp sådant som i många andra situationer kan kännas obekvämt eller som en risk.

Det svåra är kanske hur vi kommer dit, eftersom det många gånger är precis tvärtom. Vissa har stort utrymme att ta plats med sina åsikter och funderingar, medan andra snabbt märker att det inte är lika välkommet eller känner sig för avvikande för att ens våga försöka.

Hur psykologisk trygghet skapar inkludering

Ett inkluderande arbetsklimat är inte bara en drivkraft bakom psykologisk trygghet, det är också ett resultat av att arbeta aktivt med att öka de beteenden som skapar psykologisk trygghet.

När vi ser till att aktivt och konsekvent visa att det är välkommet att ta upp problem eller konstruktiv kritik, oavsett vem avsändaren är, skapar vi en känsla hos alla att det jag har att komma med är viktigt för gruppen. När vi delar med oss av misstag och använder dem för att tillsammans förbättra våra arbetssätt, skapar det ett klimat där ingen behöver vakta sin rygg eller vara rädd för att hamna utanför på något sätt. När vi uppmuntrar alla att be om hjälp eller ställa frågor när det behövs, och är tydliga med att det inte ses som bristande kompetens utan en viktig del av att tillsammans förbättra vårt arbete, leder det till en upplevelse av att jag har en plats i gruppen även när jag inte klarar allt perfekt (vilket ingen gör 100% av tiden). Då skapas inkludering på djupet.

Add Gender och Stratsys

Vill du veta mer om psykologisk trygghet och hur ni kan arbeta systematiskt med inkludering och likabehandling? Add Gender har under 2023 inlett ett partnerskap med Stratsys, som skapar innovativa digitala lösningar för att underlätta bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har tillsammans skapat tre checklistor som stöttar chefer i att arbeta systematiskt med psykologisk trygghet, likabehandling samt med diskrimineringsgrunderna, som nu finns tillgängliga i Stratsys plattform för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Titta gärna på våra två gemensamma webinar om du vill veta mer om hur du och din arbetsplats kan arbeta för att öka den psykologisk tryggheten, och även om likabehandlingsarbete och arbete med diskrimineringsgrunderna i stort.

Klicka på bilden för att komma till webinar 1:
Framgångsfaktorerna för en inkluderande arbetsmiljö
Klicka på bilden för att komma till webinar 2:
Gör jämställdhet med stöd av digitala checklistor

Författare: Charlotte Ulfsparre
Kontakt: charlotte.ulfsparre@addgender.se

Mer från bloggen

Lediga kontorsplatser hos Add Gender i Stockholm

Nu har vi lediga platser hos oss på Add Gender – i hjärtat av Södermalm, Stockholm.

Vårt art deco-inspirerade kontor och vår normsalong ger dig utrymme för både det kreativa och effektiva. Här kan du lösa världsproblem, fånga ett flow eller dricka ohemula mängder kaffe i gott sällskap.

Läs mer >>