Stickning, systemanalys och konsten att skapa inkludering

Klaudia Mur är en nybliven normingenjör hos oss på Add Gender, och har skrivit ett blogginlägg om sina lärdomar. Det är en tänkvärd text om kopplingen mellan stickning och inkludering! Varje normingenjör tar med sig något unikt från sin certifiering och det är alltid roligt att läsa om.

Att väva samman normer till en inkluderande kultur är en konst som jag fick fördjupa under min normingenjörsutbildning hösten 2023. Denna process påminner mig starkt om min passion för stickning, där små maskor sammanflätas för att skapa ett större, sammanhängande mönster.

Precis som i stickningen, där varje maska bidrar till helheten, är varje del av en organisation avgörande för att bygga upp en inkluderande kultur. Därför valde jag att genomföra en systemanalys för denna kursomgångs certifieringscase. Caset denna gång var företaget Consensus en kompetenspartner för rekrytering, konsulter och utbildningar – som önskade att vi som blivande normingenjörer skulle fokusera på deras önskan att kickstarta sitt arbete med social hållbarhet. 

Systemanalys: stickningens struktur

Men vad är egentligen en systemanalys, och hur relaterar det till stickning? I sin kärna handlar det om att förstå en verksamhet i sin helhet – att identifiera de olika delarna och relationerna dem emellan. Precis som i stickningen, där varje maska bidrar till helheten av ett plagg, är varje del av ett företag en del av en större struktur. På caset vi hade för certifieringen, Consensus, vilka har en mångsidiga verksamhet inom konsultation, rekrytering och utbildning, blev det tydligt för mig att en systemanalys kan användas för att förstå hur dessa delar samspelar och bidrar till företagets sociala hållbarhet.

Inkludering i varje maska

Jag utförde en systemanalys för Consensus på flera nivåer: människor, kommunikation, normer och beteenden, och affärsnytta. Jag utforskade relationerna mellan människor, de normer och beteenden som präglar deras interaktioner, vilken information som utbyts, och hur allt detta bidrar till företagets övergripande mål att bli mer inkluderande.

Inkludering skapas varje dag

Det jag älskar med stickning är hur lätt det integreras i vardagen. Jag kan sticka var som helst – medan jag tittar på TV, dricker morgonkaffe, eller till och med under ett möte. Det kräver tålamod och tid att skapa ett plagg, men det är en process som smälter samman med min dagliga rutin.

På samma sätt bör inkludering vara en del av företagets vävnad. Det är inte bara en extra aktivitet eller ett projekt; det är grunden för allt vi gör. Genom systemkartläggningen ville jag visa att inkludering bör byggas in i varje aspekt av företagets verksamhet, precis som varje maska är en del av det stickade plagget.

Normer och beteenden: inkluderingens garn

De normer och beteenden som präglar ett företag är lika viktiga som de strategier som implementeras. Att främja en kultur av mångfald och inkludering är som att välja rätt garn för ett plagg – det påverkar hela känslan och kvaliteten på slutprodukten.

Både som normingenjör och som stickare krävs det förståelse för hur enskilda delar bidrar till en större helhet. Genom att integrera principerna för inkludering och mångfald i varje del av ett företag, kan vi skapa organisationer som är lika hållbara och vackra som de mest noggrant stickade plaggen.

Klaudia Mur
Författare: Klaudia Mur
Kontakt: klaudia.mur@jolint.com

Mer från bloggen

Inkludera genom positiv psykologi

Det osynliga våldet i nära relationer

Normingenjören Ulrika Husmark gästbloggar här om våld i nära relation. Psykiskt våld är mer diffust, svårare att sätta fingret på och är därför knepigare att uppfatta och bevisa, än fysiskt våld. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram arbetssätt för kommuner att sprida information om våld i nära relationer och hur kontakt kan tas med våldsutsatta.

Läs mer >>

Har du också missat #metoo-backlashen?

Vi är entreprenörer, praktiker och aktivister för jämställdhet i en unik kombination.
Jag grundade Add Gender 2008, i en lågkonjunktur och i en tid då genus och jämställdhet inte hade någon plats i en affärsstrategi. Med engagerade kollegor och modiga kunder har vi kämpat i elva år för ett inkluderande arbetsliv och för att få upp frågorna på ledningens agenda. Med denna erfarenhet letar vi alltid lösningar. En lösning är att jag stöttar dig i att inte köpa ”jättebra men inte just nu”-argumenten. Att inte nöja dig utan att identifiera de situationer som avgör vår gemensamma framtid.

Läs mer >>