Normspaning och världsförbättring

Vill du ta med dig kunskap om normer från en Normingenjör? Gunnar Söderberg förklarar här på ett enkelt sätt hur han jobbar med normer. Vad kan du ta med dig och använda själv? Läs och tänk gärna efter vilka normer du själv har sett! 

Vilken är den märkligaste norm du varit med om?

Min kan vara den jag upplevde när jag flyttade till Göteborg. Jag är uppväxt med att stå i kö till bussen och sedan går den som väntat längst på först. Här på västkusten är normen att det formas en ”knö”, alla ställer sig var de vill, till exempel att rökare gärna stod i busskuren och rökte. Sedan när bussen kommer gås det på i valfri dörr. Gärna snabbt också för att kunna hugga en ledig sittplats. Det vill säga att du helst ska gå på innan de som vill gå av har en chans att lämna plats åt dig på bussen.

Galet i min värld som i något år försökte hitta kön och fick höra det korkade i att stå utanför busskuren och vänta. Jag fick också höra att folk i min stad tänkte fel, alla vill ju klämma ihop sig under taket (vilket jag var van vid var bara vad de första gjorde tills det var fullt). Nu har de flesta busslinjer här ändrat systemet och har skyltar om instigning fram. Köer börjar uppstå… men normen hänger sig kvar… förfarande så knör sig folk gärna på först som just kommit till hållplatsen.

Varför har vi normer?

Många normer hade en funktion, men vår lata hjärna behåller dem även om anledningen inte finns kvar. I ett personligt brev du mejlar så har du kanske dina kontaktuppgifter högst upp till höger (så de ska synas i ett fönsterkuvert…).
En del normer går att spåra till en lokal funktion, som den att länder med mycket regn och/eller snö har normen att ta av sig skorna när man kommer in i ett hus, medan länder med andra klimat verkar ha normen att ha skorna kvar på.
Andra kan man spåra till helt annat, tar vi till exempel fortfarande i hand för att hindra varandra från att dra våra svärd? Om det är anledningen till handslaget som återvänt efter pandemin så går det att undra om vi inte kan hälsa på något annat sätt!

Tips från Harold Garfinkel

Hur hittar du du dessa normer? Forskaren Garfinkel hade ett enkelt sätt, ”Bryt mot dem och se reaktionerna”. Det kan kännas obetydligt, men är så nyttigt. Och då kan du sätta en smartare norm, eller kanske påtala den som finns och nyfiket undra om den har förbättringspotential.
Ibland är normerna nyttiga; vår hjärna älskar dem för att de spar på hjärnans energi och förenklar våra liv. Samtidigt så händer det att vi hämmas av våra normer. De har i många lägen stått i vägen för vår utveckling. En del normer på arbetsplatserna är rent ut sagt kontraproduktiva: som normer kring provision och bonusar i yrken som ska vara kreativa (finns forskning som bevisar dess nackdelar) eller normer kring att göra saker lagom till deadline med slarv, fel, stress och övertid som konsekvenser. Något som påverkar resultatet.

Vill du hjälpa mig att förbättra världen? Gör då dessa tre steg:

  1. Spana efter normer
  2. När du hittar en norm, fundera på varför du tror normen finns
  3. Om du tycker att den inte känns aktuell så påtala det och hjälp oss förändra!

Mitt jobb på många uppdrag är att undersöka vad som hindrar en arbetsplats från att ha en bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Ofta kommer det då fram normer som stör, till exempel:

  • Möten (vilka är med, när har vi möten, är det okej att några kommer sent till dessa…)  
  • Fikaraster (finns de, vilka är där, vad pratas det om, är alla lika värda…)
  • Feedback (vilka får ofta beröm, vilka får negativ kritik framför andra, hur återspeglas det i lön och villkor…)
  • Kommunikation (vilken kanal går vilken information i och varför…)

Om vi lyfter upp och synar arbetsplatsens normer så blir det på sikt roligare att jobba där! Och om vi vill gå på bussen smidigt så är en kö ett utmärkt sätt att vänta på bussen.

Gunnar Söderberg
Författare: Gunnar Söderberg
Kontakt: gunnar.soderberg@addgender.se

Mer från bloggen

Öppet brev till medarbetarna

Med anledning av valresultatet skriver vår VD Pernilla Alexandersson idag ett öppet brev till sina medarbetare på Add Gender. Ett brev fullt av av kämparglöd, beslutsamhet och hopp. Läs brevet och inspireras även du till fortsatt arbete för jämställdhet och jämlikhet!

Läs mer >>

Kön kön kön

När vi pratar om kön så är det viktigt att vi ser till att alla dessa delar av kön får plats och att vi inte glömmer att könsidentiteten – så som du själv identifierar dig i förhållande till kön – är det som är överordnat i att bestämma ditt kön. Skriver Jenny Claesson i det här blogginlägget.

Läs mer >>

Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och fungerar som service organisation till domstolarna i landet. Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet och där ingår de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

Läs mer >>