Normingenjörer

Välkommen in i normingenjörernas värld! Vi adderar värde till affärsmodeller, verksamheter och människor i och runt organisationer. Vi bygger broar mellan teorier om makt och normer och jämställd och jämlik praktik. Därigenom ger vi Sveriges närings- och arbetsliv tillgång till den kompetens och evidens som finns inom normförändring, makt, genus och jämlikhet. Möt vårt nätverk och fasta team av certifierade normingenjörer, lär dig mer om vårt förhållningssätt och vår fältkodex eller anmäl dig till nästa utbildningstillfälle för att själv bli en del av gemenskapen. Vi möts i ett självstyrande företag med engagerade normingenjörer som samskapar jämlikhet. 

team_liten

Team

Nätverk

Bli Normingenjör

Normingenjörens fältkodex