Internationella suicidpreventiva dagen

Den 10:e september var det internationella suicidpreventiva dagen. I samband med Pride hade jag förmånen att lyssna till ett samtal mellan Edward Summanen (RFSL), Vierge Hård (RFSL ungdom) och Lotta Ekdahl (Suicide Zero) på temat att förebygga självmord bland HBTQ-personer. Statistiskt sett så är självmordsfrekvensen högre bland HBTQ-personer än bland övriga befolkningen. En undersökning visar att en fjärdedel av unga HBTQ-personer har övervägt självmord och tittar vi särskilt på gruppen transpersoner har mer än var tredje person under senaste året övervägt att ta sitt liv. Under samtalet talade de om både varningstecken och tipsade om vad omgivningen kan göra, samt vikten av att slå hål på de myter som finns kring självmord.

Alla kan lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa. Om någon vi känner har genomgått en omvälvande livshändelse eller behöver vänta länge på en nödvändig medicinsk behandling är det viktigt att vara uppmärksam. Att någon inte längre är sig riktigt lik, drar sig tillbaka, eller svänger i humöret kan vara ett tecken på att någon inte mår bra. En av de mer uppenbara varningssignalerna är att personen talar om saker som låter oss förstå att den mår dåligt. Det kan handla om en känsla av meningslöshet eller tankar om döden. Någon som bestämt sig för att ta sitt liv kan söka upp personer som tidigare varit viktiga, börja ge bort saker, eller plötsligt verka gladare igen utan synbar orsak. Beteenden som gör att personen utsätter sig för risker kan också vara en signal att något är fel. Denna typ av riskbeteenden är ofta kopplade till exempelvis sex, droger och alkohol. Självskador kan paradoxalt nog vara ett sätt att hålla sig vid liv.

En av de viktigaste sakerna omgivningen kan göra är att tala om det. Ställ frågor, var rak och aktiv i din hjälp. Vänta inte och tänk att någon annan säkert har sett att personen mår dåligt. Säg inte “hör av dig om du behöver prata”, utan ring upp ändå. Lyssna utan att döma, och försök ta reda på så mycket som möjligt för att få klarhet i hur långt tankarna har gått. Hjälp personen att söka professionellt stöd, erbjud dig att följa med.

Att förebygga psykisk ohälsa och självmord kräver ett sammanhållet och strukturerat arbete på nationellt plan, men som medmänniskor kan vi göra mycket. Lyssna, fråga och finnas där. Bjuda på te. Ta någons hand och hålla den kvar. Hålla om någon.

Sara Ihlman

Länkar där hjälp finns:

Suicide Zero (råd och stöd samt utbildning)

Mind.se (råd och stöd, driver självmordslinjen på telefon 90101 samt självmordschatten)

1177 (sjukvårdsupplysningens sidor till anhöriga)

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

Mer från bloggen

Blixten & Co

Utbildning i jämställdhet och arbetsgivaransvar Liveunderhållningsproducenten Blixten & Co har funnits i Add Genders kundkrets i många år och det har varit en spännande resa

Läs mer >>