Kan kryddor bana väg för jämlikhet?

När vi certifierar normingenjörer så erbjuder vi träning på både fiktiva och verkliga case.

En av punkterna i Normingenjörens Fältkodex är ”använd alla dina sinnen”. Det fick den senaste omgången av kursdeltagare verkligen öva sig på. De fick nämligen i uppdrag att hjälpa företaget The Pepper Quest att hitta vägen i Agenda 2030.

Utmaningarna

Elsa och Adrian som både grundat och driver företaget ville ha hjälp med att koppla delmål fem om jämställdhet till företagets jämställdhetsarbete både här i Sverige och över hela världen.

Dels för att de ibland kunde uppleva ojämställda relationer på sina resor runtom i världen – och dels för att de själva är en man och en kvinna som ska driva ett företag jämlikt här i Sverige där vi inte alls är fria från fördomar och stereotyper om vem som ska göra vad.

En annan utmaning som Elsa och Adrian på The Pepper Quest såg var marknadsföring av kryddor och samarbeten med bönder – utan att förringa det koloniala arvet inom kryddhandeln men att ändå på ett normkreativt sätt visa på nya vägar. Att göra detta på ett sätt som inte exotifierar eller förminskar, samtidigt som att vi förstås är stolta över att Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder… det är minst sagt klurigt!

Lösningarna

Nu har flera normingenjörer certifierats och lösningarna har skickats över till Elsa och Adrian på The Pepper Quest. Överlag tycker många att The Pepper Quest redan gör ett fantastiskt jobb med inkludering och mångfald. Men enligt vår fältkodex är en normingenjör stolt men aldrig nöjd. Så trots detta kunde flera förbättringar identifieras. Här kommer några av förslagen de fick ta emot:

1. Gå in i samtalen med bönderna via området hälsa och arbetsmiljö. Det är ett rimligt krav att ställa att arbetsmiljön hos era leverantörer ska vara god och i och med denna öppning kan ni också prata om skillnader i arbetsfördelning och hälsa mellan kvinnor och män.

2. Ta fram en policy kring jämställdhet och gör den tillsammans! Lär av varandra!

3. Ett spel om resursfördelning kan belysa jämställdhet både på gårdarna och här i Sverige och konsumenterna.

4. Språket är en viktig nyckel. Att inte tala om ”våra bönder” utan istället om ”våra samarbeten” gör att det faktum att ni faktiskt vill skapa ett nytt sätt att samarbeta belyses och sätter ett streck mellan då och nu.

5. Berätta fler berättelser och bryt därmed fördomar om ”de andra”. Visa på jämlikhet och jämställdhet ur vinklar som utbildar konsumenterna här hemma och ger en röst åt odlare, familjer och bönder över hela världen.

Nu lämnar vi The Pepper Quest för denna gång

Vi normingenjörer har fått nya kunskaper och erfarenheter om ännu en spännande bransch. Elsa och Adrian har fått en hög med bra tankar och konkreta idéer att ta vidare på sina äventyr!

Vill du också vara case för våra normingenjörer?

I april presenterar vi nästa utmaning för 20 hungriga kursdeltagare. Hör av dig med din utmaning, stor som liten!

Pernilla.alexandersson@addgender.se eller 0767877877

Mer info och The Pepper Quest och självklart deras fantastiska webbshop hittar du här: https://www.thepepperquest.com

Mortlar från The Pepper Quest’s smakstudio på Regeringsgatan i Stockholm

Mer från bloggen

Besöks- och postadress:

Add Gender Sverige, Götgatan 58 b, 118 26 Stockholm

Kontakt:

hej@addgender.se

2021 AddGender. Design av Framtidsbyrån