Framgångsrecept för tillgängliga funktionsnormer

Vi söker nu dig som vill bidra till att skapa mer tillgängliga funktionsnormer på arbetsplatsen. Med din hjälp vill vi skapa ett verktyg som gör att det är mindre “jobbigt” att arbeta med tillgänglighet. Det ska snarare bli ett framgångsrecept. Därför har vi startat upp ett initiativ för att utforska det här mer: Projekt Tillgänglighet. 

Vi börjar med att samla en referensgrupp med start redan i februari 2020. Ni ska hjälpa oss att under projektets gång samla in och dela ideér, synpunkter och förslag för att föra projektet framåt med så goda resultat som möjligt. Självklart blir du och din eventuella arbetsplats som deltar i referensgruppen en viktig del av projektets utveckling och samskapar detta tillsammans med oss både nu och framöver.

Vi  söker tre typer av deltagare i vår referensgrupp för projektet:

  1. Dig som arbetar med tillgänglighet i din profession
  2. Dig som har upplevt otillgänglighet på arbetsplatser
  3. Dig som arbetar på ett företag som arbetar eller vill arbeta aktivt med att tillgängliggöra sina lokaler och arbetsplats – kanske upplever ni också att de är svårt att veta var ni ska börja?

Vårt varför är att normingenjörerna på Add Gender har märkt att många företag och organisationer inte riktigt kommer igång med arbetet att säkerställa att deras arbetsplats är tillgängliga. Många verkar fastnar i tankesättet ramper, hissar, ledstänger och stora toaletter. Men tillgänglighet är så mycket mer och skapar vi mer tillgänglighet för någon underlättar vi ofta för alla. 

Att erbjuda bra tillgänglighet oavsett funktionsförmåga skapar i sin tur delaktighet och inkludering. Därför vill vi dra vårt strå till stacken genom att engagera oss för nått framgångsrecept som vi ännu inte vet exakt vad det innehåller.

Hör gärna av dig till några av oss som leder projektet: Anna-Maria och Ida. Så berättar vi mer om datumen, vad du får i utbyte mot ditt engagemang och hur vi brukar jobba med samskapande och delaktighet. Arbetet med Projekt tillgänglighet är inom ramen för vår praktik på Add Gender. Vi tycker det är jättekul att se hur vi kan ta fram något tillgänglighetsverktyg som kan användas framöver inriktat mot arbetsplatser.

Anna-Maria, Facility Manager student

Ida, Affärsinriktad Konceptutvecklare student

Kontaktuppgifter:

Anna-Maria: anna-maria.levin@addgender.se

Ida: ida.durge@addgender.se

Mer från bloggen