Add Gender skapar digitalt verktyg för jämställdhet

Norm Navigator- resan till innovationshöjd

Add Gender firar att vi har fått finansiering till vårt innovationsprojekt inom digital jämställdhet, som vd Pernilla Alexandersson presenterar här. Projektet heter Norm Navigator, och kommer använda erfarenhet från jämställdhetsarbete och kunskap inom avancerad digitalisering för att skapa bättre förutsättningar för svensk innovationskraft.

Vi på Add Gender har nu möjligheten att förverkliga vår vision om att digitalisera och skala upp vår 15 åriga erfarenhet, tack vare finansiering från Vinnova. Vårt projekt, Norm Navigator, är inriktat på att modernisera vårt arbetssätt och dra nytta av våra långa erfarenheter.

Finansieringen kommer från ”Avancerad digitalisering,” ett forsknings- och innovationsprogram som strävar efter att positionera svensk industri som ledande inom framtidens digitala lösningar. ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova driver detta initiativ för att stärka konkurrenskraften och påskynda den gröna omställningen.

Vår plats inom programmet känns särskilt meningsfull eftersom det fanns en specifik utlysning för jämställdhet. Projektet Norm Navigator är vårt bidrag – en lösning som sträcker sig bortom att bara hantera könsobalans. Vi strävar efter att omforma hur svenska industriföretag ser på jämställdhet och främjar inkludering. Detta är en stor möjlighet för oss, de kunder vi kommer att möta längst resan och vårt normingenjörsnätverk att göra verklig skillnad.

Ett unikt angreppssätt på könsobalans och ojämställdhet

Med ledning av ett konsortium bestående av Add Gender, Sigma Industry West, Jolint och Boid, har Norm Navigator som mål att nå en innovationshöjd: Norm Navigator strävar efter att förbättra konkurrenskraften, motståndskraften och inkluderingen inom svenska industrier. Genom att utveckla och implementera ett banbrytande digitalt verktyg siktar vi på att använda AI, engagemang och insikter om jämställdhet för att driva industrierna framåt.

Projektets angreppssätt fokuserar på systematisk jämställdhet, där könsobalans och ojämställdhet ses som komplexa utmaningar. Inspirerat av Donella Meadows hävstångspunkter, tar Norm Navigator ett systemperspektiv och identifierar sammankopplade faktorer från rekrytering till maktstrukturer för att säkerställa betydande systemförändringar.

Norm Navigator- ett digitalt verktyg för jämställdhet

Norm Navigator-verktyget, byggt på Add Genders befintliga verktyg normplattformen, blir ett skalbart digitalt verktyg för industrin. Genom att kombinera dataanalys, AI och mänskliga erfarenheter strävar vi efter att förstå och förbättra inkludering och jämställdhet.

Projektet sträcker sig över 12 månader, från november 2023 till oktober 2024, med fem parallella arbetspaket. Målet är att skapa ett sömlöst flöde av insikter och resultat för att främja kommunikation, lärande och samarbete. Genom ständig kommunikation och samarbete strävar projektet efter att visa Norm Navigators påverkan inte bara inom projektets deltagare utan för en bredare publik.

Engagera dig i projektet för digital jämställdhet

För att engagera dig i projektet och jämställdhet inom industrin kan du vara referensgruppsmedlem, delta i workshops eller vara med på slutseminarium och ta del av resultatet i tillhörande rapport och white paper. Att delta som certifierad normingenjör (eller hoppa på kursen 2024)  är också ett sätt att aktivt delta. Genom vårt nätverk och detta nya digitala verktyg kombineras både människa och maskin för att skapa bästa möjliga resultat. Detta utifrån inspiration från forskaren och normingenjören Malin Lindbergs forskningsresultat om digitala verktyg för jämställdhet och inkludering (läs om hennes forskning här!)

Norm Navigator är inte bara ett projekt; det är en transformerande resa för att omdefiniera könsnormer med hjälp av AI, innovation och inkludering. Medan projektet navigerar genom detta outforskade territorium, bjuder vi in dig för att följa med och omforma framtiden för jämställdhet.

Läs mer om projektet här: https://addgender.se/normnavigator/

Författare: Pernilla Alexandersson
Kontakt: pernilla.alexandersson@addgender.se

Mer från bloggen

Lediga kontorsplatser hos Add Gender i Stockholm

Nu har vi lediga platser hos oss på Add Gender – i hjärtat av Södermalm, Stockholm.

Vårt art deco-inspirerade kontor och vår normsalong ger dig utrymme för både det kreativa och effektiva. Här kan du lösa världsproblem, fånga ett flow eller dricka ohemula mängder kaffe i gott sällskap.

Läs mer >>