Arkiv för september 2018

Reklamombudsmannen behöver din hjälp!

Svartvit porträttbild på Frida Stjernholm. Hon har ljusfärgad hy och blont långt hår. Frida har på sig en öppen och mörkt färgad kavaj, med en tvåfärgad och randig blus.

Frida Stjernholm är Add Genders marknadschef samt ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). Hon förklarar vad Reklamombudsmannen är, dess uppdrag och hur du gör för att anmäla reklam som du misstänker bryter mot marknadsetiska regler.

Reklamombudsmannen är en stiftelse skapad av svenskt näringsliv i syfte att vara en självreglerande verksamhet som säkerställer att all kommersiell marknadsföring håller en hög etisk nivå. Detta görs genom utbildning, vägledning och prövning av reklam som misstänks bryta mot gällande regelverk.

Vem som helst kan anmäla reklam till Reklamombudsmannen (RO). Det gör du via ett formulär på hemsidan. Det finns flera olika anmälningsgrunder – det kan bland annat vara att reklamen är vilseledande, har bristande reklamidentifiering, är stötande, könsdiskriminerande eller diskriminerande på annat sätt. Anmälan prövas då mot Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation.

Reklamombudsmannens arbetsgång

I första steget är det Reklamombudsmannen som prövar ärendet. Om praxis saknas eller det råder osäkerhet kring ett beslut går dock ärendet vidare till något som kallas Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON) – där jag är ledamot. Nämnden bedömer alltså de fall där det inte finns någon praxis, när inget liknande prövats förut och då det råder osäkerhet om ifall reklamen ska frias eller fällas enligt ICC:s regler.

I Opinionsnämnden, som består av 22 ledamöter, finns en bred och djup kompetens inom bland annat juridik, marknadsföring, annonsering och diskrimineringsfrågor. Med dessa olika kompetenser samlade kan nämnden skapa ny praxis för prövning av reklam.

Vi som arbetar inom Reklamombudsmannen har alltså en viktig uppgift i att se till att marknadsetiska regler hålls och att agera när reglerna bryts. Men vi behöver din hjälp! Du kan hjälpa oss att utföra vårt uppdrag genom att hålla ögonen öppna och anmäla all reklam du anser inte håller tillräckligt hög standard. På så vis arbetar vi alla tillsammans för ett bra reklamklimat! Läs gärna mer och följ våra beslut på vår hemsida.

Frida Stjernholm
Konsult för Add Gender och ledamot i RON

Öppet brev till medarbetarna

Porträttbild på Pernilla Alexandersson. Hon har ljusfärgad hy och kortare brunt hår med lugg. Pernilla har på sig en svart blus och ett halsband med ett avlångt rött hängsmycke.

Med anledning av valresultatet skriver vår VD Pernilla Alexandersson idag ett öppet brev till sina medarbetare på Add Gender. Ett brev fullt av av kämparglöd, beslutsamhet och hopp. Läs brevet och inspireras även du till fortsatt arbete för jämställdhet och jämlikhet!

”Kära medarbetare. Vi vaknar till ett Sverige där många människor har röstat med sina rädslor istället för med sitt hopp om framtiden. Vi vaknar dock också till ett Sverige där den absoluta majoriteten håller fast vid de partier som varit extremt tydliga. Tydliga med att de INTE vill att rasism, antifeminism och fascism ska ha inflytande över vårt lands styre.

Add Gender har aldrig varit aktivister. Vi är en arbetsplats som levererar konsulttjänster. Vi har kompetens om hur vi kan förklara allas vår samtid, dåtid och framtid. Vi kan analysera, inspirera och nyansera. I vår besättning arbetar människor från många olika partisympatier. Låt oss tillsammans motverka polarisering och främlingsfientlighet genom att förklara. Låt oss inspirera arbetsplatser, företagsledare, medarbetare i hur de kan se sina egna rasistiska och sexistiska handlingar och inre bilder och bli mer medvetna och öppna för att förändra dessa. Låt oss var och en träna vår retoriska förmåga så att vi individuellt orkar föra samtal från de plattformar vi bemästrar och de kanaler vi vill kunna använda bättre. Låt oss använda normingenjörens unika förhållningssätt så att vi kan göra murar till bord.

Ni vet att jag är optimist och en förnuftig person. Antingen är detta början på ett helvete. Eller så är det så att nu är alla troll ute i ljuset. Och vår välfärd och demokrati stod pall så här långt. Jag vet ärligt talat inte. Men nu vet vi i alla fall några saker.

Nu vet vi att sociala media är manipulerade. Nu vet vi att majoriteten vill ha verktyg för jämlikhet i livet och arbetslivet. Nu vet vi att jämställdhet var väljarnas tredje viktigaste fråga. Nu vet vi att nyanserade samtal hjälper att bromsa främlingsfientlighet. Nu vet vi att de jämlika krafterna inte når hela vägen – vi måste finnas där och hjälpa dem. Med mångfaldsmoln, normglasögon, enkäter, inkluderande ledarskap och kommunikation, likabehandlingsarbete och inte minst med beslutsamhet.

Människors största osäkerhet just nu tror jag ligger i dilemmat: är mångfald, jämställdhet och olika perspektiv verkligen rätt väg att gå? Tänk om vi inte klarar det? Tänk om det är en alldeles för stor utmaning?

Vi vet att vi klarar det! Vi måste därför visa vägen. Kring vår förmåga att göra detta synligt i varje uppdrag framöver – där är jag 100 % optimist.”

Pernilla Alexandersson
VD Add Gender AB