Zayera Khan utmanar: har du testat på coaching?

I Add Genders nätverk finns flera normingenjörer som också är coacher. En av dem är Zayera Khan, som här skriver om hur coaching kan hjälpa. Har du testat coaching? Hur var den erfarenheten?

Varför coaching?

I strävan efter personlig tillväxt och självutveckling kan vi hamna i ett komplext landskap av utmaningar och möjligheter. Självutveckling är djupt personligt. Genom coaching får du vägledning från en skicklig coach, som stöttar dig i din personliga utveckling mot att leva ditt liv som du önskar och gynnar dig i din tillvaro.. Är coaching avgörande för att främja självutveckling?

 • Från ett objektivt perspektiv

En av de främsta fördelarna med coaching är införandet av ett objektivt perspektiv. Coacher, utrustade med erfarenhet och expertis, erbjuder insikter som kan vara svårfångade för dig som är fördjupad i sina egna utmaningar. Synvinkeln utifrån kan belysa blinda fläckar, ge klarhet och vägleda individer mot effektiva strategier för personlig utveckling.

 • Målsättning och ansvar

Att sätta meningsfulla och uppnåeliga mål är en hörnsten i självutveckling. En coach fungerar som en partner i denna process och hjälper dig att formulera sina ambitioner, bryta ner dem i hanterbara steg och upprätta en realistisk tidslinje. Coachen håller dig ansvarig, följer upp och säkerställer att du håller dig på rätt spår och förblir fokuserad på dina mål.

Klicka på bilden för att titta på Zayeras video. Videoproduktion av Linnea Sjögren
 • Förbättrad självmedvetenhet

En nyckelkomponent i självutveckling är självmedvetenhet. Coacher underlättar en djupgående utforskning av individuella styrkor, värderingar och motivationer, vilket främjar en tydligare förståelse av sig själv. Denna ökade självmedvetenhet lägger grunden till målinriktad tillväxt, vilket gör det möjligt för personer att anpassa sina handlingar till sitt autentiska jag.

 • Förtroendeskapande

Självförtroende är ofta en avgörande faktor för att uppnå och uppnå personliga mål. Coachen ger en stödjande miljö för dig att utforska dina förmågor. Konfrontera tvivel på dig själv och bygga upp det självförtroende som krävs för att ta itu med utmaningar direkt. Denna förtroendeskapande aspekt är avgörande för att låsa upp ens fulla potential.

 • Att övervinna hinder

Självutveckling är sällan en linjär resa; hinder och motgångar är oundvikliga. Coacher utmärker sig i att hjälpa dig att navigera i dessa utmaningar, erbjuda stöd, uppmuntran och praktiska lösningar. Coachens roll är att ge dig möjlighet att se hinder som möjligheter till lärande. I slutändan förvandlas bakslag till språngbrädor för framsteg.

 • Utveckling

Coacher tillför en mängd kunskap och verktyg till bordet, hjälper dig att identifiera dina styrkor, svagheter och utveckla effektiva strategier för personlig tillväxt. Oavsett om det handlar om att förbättra kommunikationsförmåga, tidshantering eller emotionell intelligens, ger coacherna skräddarsydd vägledning för att förbättra dina kompetenser och främja holistisk självförbättring.

Coaching har hjälpt mig att bli en bättre människa, och det är också en anledning till varför jag själv valde att utbilda mig till en coach. Att stötta och hjälpa personer som har svårt att hantera:

 • Sina egna utmaningar
 • Svårt att lyssna på andra personer runt omkring sig
 • Får feedback som är svår att hantera och acceptera
 • Trött och frustrerad på sin egen situation
 • Konflikter och utmaningar på arbetsplatsen

Relationen mellan dig och din coach skapar ett dynamiskt utrymme för reflektion, målsättning, kompetensutveckling och fokuset att övervinna hinder. Är du intresserad av självutveckling? Har du tagit hjälp av en coach? Eller tror du att du kan lösa alla dina utmaningar på egen hand? Jag utmanar dig att prova coaching, hitta en coach som passar dina behov. En coach som kan stötta dig i din resa och utvecklas – till att bli en bättre människa.

Zayera har tidigare skrivit om ledarskap här på bloggen, läs gärna!

Zayera
Författare: Zayera Khan
Kontakt: zayera.khan@addgender.se

Mer från bloggen

Freja Buzzi om normkritik i praktiken

Varje termin tar Add Gender in praktikanter, som kommer att bli framtidens experter på arbetsmarknaden inom jämställdhet, mångfald och inkludering. I det här inlägget berättar Freja Buzzi om sig själv och sin praktik på Add Gender.

Läs mer >>