Zayera Khan

UX Konsult, UX Coach
Stockholm | Skåne

Zayera Khan har jobbat ca 20 år inom IT-branschen men hennes fokus har alltid legat på människor, hur människor interagerar med teknologier, deras beteenden och att förstå hur nya produkter och tjänster kan skapas, anpassas utifrån användarens förmågor och möjligheter.
Zayera gillar att utforska, använda olika metoder för att undersöka och finna lösningar. Hon har en tendens att tänka på helheten, utifrån ett systemperspektiv.
Zayera har senaste åren fördjupat sig i ledarskap, bla gått UGL kursen, samt coach med fokus på konflikthantering, samarbete emellan individer. Hon har ett djupt intresse av beteende och hälsa (både människor och djur) samt har inom ramen för coaching utbildningen fått insikter i anknytningsteorin och schema terapi.

Zayera är utbildad kognitionsvetare, interaktionsdesigner, massage terapeut och coach.

Hon har även erfarenheter från olika förtroendeuppdrag hos olika myndigheter, samt har god förståelse för processer, utmaningar utifrån olika områden, bla rättsväsendet och digitalisering.