Ulrika Husmark

Mångfaldsstrateg, Processledare
Stockholm

Ulrika Husmark är en kommunikativ och engagerad mångfaldsstrateg som är uppskattad för sin tydlighet och förmåga att ifrågasätta utan pekpinnar. Hon är en skicklig föreläsare och workshopledare med erfarenhet från både den fackliga världen, näringslivet och barn- och ungdomsverksamhet.

Personliga erfarenheter av begränsande normer och psykisk misshandel gör att Ulrika lättare förstår de normaliseringsprocesser som gör att alla kan bli utsatta för destruktivt bemötande och hur svårt det kan vara att göra motstånd i kränkande situationer.

Ulrika brinner för att skapa ett tolerant och öppet samhälle där människor uppmuntras att vara unika, istället för att trängas in i trånga fördomslådor. Hon vill vara med och skapa organisationskulturer där kunskap om mångfald, normer och makt genomsyrar verksamheten och där inkluderande beteende är lika naturligt som kaffekokaren.