Ulrica Martinsdotter

Jämställdhetskonsult, Ledarskapskonsult
Västerås | Stockholm

Ulrica Martinsdotter är en erfaren marknadschef med lång vana av ledarskap. Hon leder och stöttar jämställdhets- och jämlikhetsarbete på ledningsgruppsnivå, bland annat inom marknadsföring/kommunikation, varumärke och rekrytering.

Ulrica är genuscoach för chefer inom näringslivet och hjälper utöver det företag och organisationer att skapa en inkluderande kultur genom reflekterande samtalsgrupper om jargong, sexism, sårbarhet och trakasserier – med målet att forma, förstå, förändra och förankra strukturer och normer.