Tård Wennerborg

UX-designer, Jämställdhetskonsult
Västerås | Stockholm

Tård har arbetat många år med användarvänlighet och tillgänglighetsanpassning av webbsajter. Utöver det hjälper han företag och organisationer att skapa en varm och inkluderande kultur genom reflekterande samtalsgrupper om bland annat jargong, sexism, sårbarhet och trakasserier med målet att forma, förstå, förändra och förankra strukturer och normer.

Han har även en bakgrund med ideellt jämlikhetsarbete genom bland annat organisationerna MÄN för jämställdhet och Västerås Pride.