Susanne Schibler

Senior HR konsult
Stockholm | Mälardalen | Jämtland-Härjedalen

Susanne är senior HR konsult, organisationscoach, med närmare 20 års erfarnehet av kvalificerat HR-arbete med erfarenhet av internationella, nordiska och svenska organsiationer.

Hon är skarp på att se alternativa lösningar och planera strategiskt. Genom sin förmåga att nätverka och stora intresse för människor vill hon vara med och bygga och utveckla framtidens HR i ett hållbarhetsorienterat företag.

Hon är också förändringsagent. Går processer att digitalisera – digitalisera dem! Hon har identifierat, initierat och implementerat ledarskaps- och performance management program, såväl som CSR arbete och att medvetandegöra vikten av goda ledare och mönsterskapare i en hälsosam och diversifierad miljö. För att lyckas behövs förtroende från dina nyckelpersoner.

Susanne bygger förtroende genom sitt engagemang och personliga värderingar; alla människors lika värde och att alla är unika och har styrkor. Vidare att alltid arbeta för en sund arbetsmiljö och skapa långsiktiga relationer där vikten av ömsesidig kommunikation mellan parterna är A&O.