Pia Fjällmo

Demokratisamordnare
Sundsvall

Pia Fjällmo arbetar som samordnare inom offentlig verksamhet och är verksam inom områdena barnkonventionen, barnrättsfrågor, demokrati och inflytande för barn och unga samt rättighetsbaserat syn- och arbetssätt. Hennes verksamhetsområden innefattar både strategiskt upplägg och styrning samt att operativt jobba med grupper som önskar kunskap, förändring och förflyttning när det gäller rättigheter, värderingar och demokratiska processer. Hon har en lång och bred erfarenhet av att handleda människor och grupper i process. Är bra på att hitta gruppers själ och driv samt att se varje individ och deras behov. Pia har även en stor erfarenhet av att organisera och arrangera evenemang, allt från små mer personliga arrangemang till stora events.