Pia Bernhard Johnson

Organisations- och ledarskapsvetare
Online | Västkusten | Strömstad

Pia är certifierad normingenjör och arbetar som konsult hos Add Gender. Hos oss är Pia ansvarig för utveckling av tjänster med fokus på jämställdhetsintegrering och hållbarhetsstyrning kopplat till kvalitetsaspekter och systematik. Pia har lång erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, bl.a. i roller som utvecklingsstrateg, processledare och samordnare, men har även erfarenhet från privat sektor. Hon har tre examina och är organisations- och ledarskapsvetare (masterexamen), beteendevetare (fil kand i psykologi) samt har hon en pedagogisk examen (leg gymnasielärare). Hon har även flera vidareutbildningar, t.ex. inom normkritik, kvalitetsteknik och handledning.

Pia arbetar gärna med att kartlägga, analysera och synliggöra begränsande och förminskande normer, maktstrukturer och attityder samt undersöker hur dessa är kopplade till olika beteenden och mönster på olika nivåer och inom olika delar i organisationer. Hon kan ge förslag på hur organisationer kan konstruera och etablera nya normer som bättre stödjer visioner och mål genom att t.ex. i större utsträckning ta tillvara alla medarbetares potential och kapacitet samt förbättra rutiner och processer. Hon brinner även för utveckling av innovativ organisationskultur, användarinvolvering och inkluderande digitala innovationer.

Som person är Pia driven, strategisk och strukturerad, en positiv brobryggare som alltid ser och hittar möjliga vägar framåt. Hon drivs av att se människor och organisationer växa och utvecklas i arbetet med att nå nya mål. Hon tycker om att både vända på perspektiv och tillföra helt nya och har lätt för att växla mellan helheter och detaljer. Med hjärtat i relationer och samarbete är hon övertygad om den power och de möjligheter som ligger i mänskliga möten, i kreativ samverkan och i lösningsfokuserade förhållningssätt för att komma tillrätta med olika utmaningar – oavsett om det handlar om förändring i det lilla eller om moonshot missions.