Pia_Grace_Bernhard_Johnson

Pia Bernhard Johnson

Organisations- och ledarskapskonsult
Online | Västkusten | Strömstad

Hej, så kul att du tittar in här! För att åstadkomma önskade förändringar behöver engagerade människor få vara delaktiga och arbeta tillsammans. Jag drivs av att förbättra – gärna utifrån ett perspektiv med
användarinvolvering – samt att få bidra till positiva utvecklingsprocesser på individ-, team- och
organisationsnivå för att åstadkomma inkludering och samhällsnytta. Min passion handlar om att
samskapa och kunskapsdela och jag brinner för att coacha team i samarbeten och samarbetsfusioner samt att utveckla innovativa tjänster och partnerskap.

Vill du veta vad vi kan göra för er? Det hade varit roligt att få höra från dig!

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om eller diskutera kring:

  • Hur ni kan förbättra ert arbete med mångfald och jämställdhet i relation till systematik och kvalitet.
  • Vi arbetar med spännande projekt, kanske vill ni vara med i en av våra utforskande utvecklingsprocesser? Hör av dig!
  • Hur ni kan bygga en mer innovativ samarbetskultur baserad på respekt och en can do-attityd samt levla era teamingförmågor i syfte att utveckla ett rolltagande i form av ledar- och följarskap.
  • Hur ni kan gå tillväga för att kartlägga och analysera begränsande och förminskande beteenden och härleda dem till olika nivåer och delar inom organisationen, för att istället bygga inkluderande normer, strukturer och processer som främjar mål och visioner på riktigt.


Med trippla examina och olika roller i offentlig sektor och privata näringslivet är jag en människa som
tycker om att vara i progression och lärande. Jag har kunskaper på avancerad nivå i organisation och
ledarskap (masterexamen); jag är utbildad beteendevetare (fil kand psykologi) samt har jag en pedagogisk examen (leg gym lärare). Jag har även flera vidareutbildningar, t.ex. inom kvalitetsteknik, normkritik, interventionsmetodik samt handledning och coaching.

Jag är en strategisk person som tycker om att bygga relationer och identifiera utvecklingssteg för att nå
resultat, lyfta fram olika perspektiv och tillföra helt nya samt skapa tydlighet och ha ett transparent fokus. I feedback till mig brukar framgå att jag upplevs som strukturerad, målinriktad, engagerad och positiv samt att jag hittar lösningar och alltid ser möjliga vägar framåt.

Välkommen att kontakta mig så förändrar vi tillsammans!