Bild Petra Charlotte Arrenäs

Petra Charlotte Arrenäs

Avdelningschef
Blekinge

Petra har en bakgrund från Försvarsmakten där hon arbetade som officer i 16 år. Under flera år arbetade Petra centralt vid Försvarsmaktens Högkvarter med att driva frågor kring kvinnors utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Den första stora undersökningen kring sexuella trakasserier genomfördes, och Petra ansvarade för att planera och projektleda ett gediget utbildningspaket för hela myndigheten.

Petra har utbildat och föreläst om jämställdhet och ledarskap i 15 år. Sedan 10 år tillbaka har Petra arbetat som chef och ledare inom digitala initiativ och verksamheter, Hyper Island, NetPort Science Park, Appcorn och är nu verksam som chef för IT-projekt och förvaltning på Södra Skogsägarna.

Intresset för kunskap om jämställdhet som ett viktigt verktyg för ledare och essentiellt för välfungerande organisationer har funnits med hela vägen och 2015 blev Petra en del av Add Gender där hon arbetar på konsultbasis.