Olle Prim

Konsult inom utbildning
Stockholm

Olle Prim och OP Consulting AB hjälper utbildningsanordnare att bedriva bättre yrkeshögskoleutbildning och skriva bättre ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Olle leder också arbetet med produktion av ansökningar och hjälper anordnare kvalitetsgranska anordnares organisationer och utbildningar.

Utöver denna verksamhet har Olle senaste åren designat brädspel och ”spelifierade” verktyg för kommunikation och för att skapa överblick i komplexa frågor.