Nathalie Töpperwien Blom

Föreläsare, Konsult, Programsamordnare
Uppsala | Stockholm | Gävle | Göteborg

Nathalie är programsamordnare på Act Svenska kyrkan, konsult och certifierad normingenjör via Add Gender. Med utgångspunkt i sitt engagemang för jämställdhets-, mångfalds- och hållbarhetsfrågor vill hon inspirera individer till att ifrågasätta normer och strukturer som skapar exkludering, orättvisa och diskriminering. Nathalie har gedigen erfarenhet av processhantering och utbildning. Hon leder workshops med interaktiva metoder som syftar till att skapa varaktig förändring där deltagarna själva är med och problematiserar och diskuterar. Hon har förmågan att skapa närhet och igenkänning, vilket gör att lösningar och handlingsplaner lättare förankras och implementeras.

Nathalie är utbildad grafisk facilitator och mötesritare, kreativitet som hon gärna delar med sig av för att lyfta möten eller utbildningar, visualisera det komplexa eller sammanfatta det stora. Nathalie är medförfattare till handboken Samspelet, om bl.a. inkluderande arbetsplatser, employer branding och lönsamhet.