Monica Pärus

Konsult social hållbarhet
Eskilstuna
Processledning 98%
Analys & strategi 93%
Samhällsentreprenörskap 95%
Liverpoolfan 100%

Monica är certifierad normingenjör och har en magisterexamen i kulturgeografi. Hon har arbetat länge med områden som folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och arbetsmarknad i såväl offentlig sektor som privat. En av Monicas styrkor är processledning, hon brinner för att skapa insikter och lärdomar genom samtal och dialog för att förändra normer och attityder för ett mer inkluderande samhälle. Monica utbildar och ger processtöd när det gäller de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) inom flera ESF-projekt. Hennes verktygslåda innehåller både hårda och mjuka metoder där kartläggningar och dialog samverkar i syfte att skapa varaktiga resultat och lärande. Hon arbetar i flera utvärderingsuppdrag där en rad olika metoder används såsom enkäter, intervjuer, fokusgrupper och utvärderingsdialoger. Monica arbetar gärna med interaktiva metoder som involverar deltagare och har även arbetat en del med metoder som återfinns inom tjänstedesign/design thinking.