Avatar purple

Marie Mattsson

HR-generalist
Stockholm
Genusvetenskap och beteendevetarkunskap 70%
Föreläsa och hålla workshops 90%
Skriva och formulera texter 90%
Humoristisk/Fyndig 95%

HR Generalist i Försvarsmakten där jag jobbat i 7 år, senaste tre åren på Högkvarteret. Jag jobbar med chefsstöd där jag stöttar med det mesta som handlar om HR – hur man använder våra system för personalhantering, rekrytering, diverse avtalsfrågor, administration, jag är kontaktperson för likabehandling i Högkvarteret och har ansvar för ett nätverk som finns i hela FM som heter NOAK (nätverk officer anställd kvinna). Det finns även lokala varianter på samtliga förband och jag är sammanhållande för nätverket i Högkvarteret.