Avatar purple

Maria Rogg

Innovationsledare
Stockholm
Research 80%
Processledning 85%
Design Thinking 90%
Bygga bättre framtider 100%

Maria Rogg tillgängliggör designarbete som ett verktyg för förändring. Genom föreläsningar, workshops och samarbetsprocesser i Service Design och Design Thinking förmedlar och faciliterar hon ett arbetssätt där förståelse och problemlösning skapas utifrån användarens eller kundens perspektiv. Hon är specialiserad i behovsanalys och insiktsarbete samt tar fram prototyper och testar nya lösningar.

Maria jobbar vanligtvis med grupper som sällan varit i kontakt med designmetoder tidigare. Under sådana möten prioriterar hon att deltagarna bygger tillit i sig själva, varandra och metoden. Deltagarnas upplevelse av egenmakt och ägarskap resulterar många gånger i ett kraftigt ökat engagemang. På så sätt har Maria samarbetat med t. ex personal, studenter och kunder från KTH, Berghs School of Communication, Imperial College London, Karolinska Institutet, Röda Korset, Naturrådet och Stockholms stad.
Maria certifierades som normingenjör i maj 2020. Som person, normingenjör och yrkesverksam motiveras hon av en bättre, mer rättvis framtid. Hennes uppdrag är att påminna människor om sitt författarskap i detta. I september 2020 påbörjade Maria en forskningstjänst om etiska imperativer för AI på Uppsala Universitet.