Malin Lindberg

Forskare
Luleå | Stockholm
Vetenskaplig analys 100%
Föreläsa 90%
0%
Gå på skogsstigar 100%

Malin Lindberg är forskare och konsult inom jämställd och inkluderande innovation och organisation. Hon har mångårig erfarenhet av att studera och stötta förnyelseprocesser i företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer.

Besöks- och postadress:

Add Gender Sverige, Götgatan 58 b, 118 26 Stockholm

Kontakt:

hej@addgender.se

2021 AddGender. Design av Framtidsbyrån