Avatar purple

Lisa H. Hvittensten

Socionom
Värmland
Genus 85%
Individ- och familjeomsorg 90%
Samtalsmetodik 75%
Värmländska 99%

Lisa H. Hvittensten är socionom med verksamhetsutvecklingsintresse och har till större delen av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt socialt arbete. Några år har hon dock inom djurvårdande yrken och berättar gärna med stolthet att hon har ett MVG i basmaskinkörning i meritförteckningen. I skrivande stund genomför hon masterarbete genusvetenskap med fokus på lågutbildade kvinnors hälsa. Lisa är ny i rollen som normingenjör och ägnar sig för tillfället mest åt att se och lära.