Linda Renner

Civilingenjör Väg och Vatten, Konsult
Göteborg
Föreläsningar 80%
Intervjuer/samtal 90%
Facilitator 90%
LEGO 100%

Linda Renner har en förmåga att nå fram till alla och få dem att öppna upp sig så att hon hittar den verkliga orsaken till deras beteenden. Hon brinner även för själva implementeringen och gillar inte oavslutade uppgifter. 

Linda är utbildad civilingenjör inom väg och vatten och har gått från arbete i Kirunagruvan, via projekt- och processledning och chefstjänster (främst inom den offentliga sfären, Göteborgs Hamn, Göteborgs Stads Parkering samt Göteborgs Stad, lokalförvaltningen) till att nu via sitt egna företag arbeta för att förändra och förnya byggbranschen.  Linda arbetar medsamverkans- och förändringsledning främst inom byggbranschen.