Josefin Valmsjö

Förskollärare, Genuspedagog
Umeå
Normkritisk pedagogik 98%
Design, text och bild 85%
Konkretisering från teori till praktik 100%
Klättring 80%

För Josefine är det självklart att vara en normkritisk och normkreativ pedagog, både själv i barngrupp och genom att sprida sina kunskaper till andra som arbetar inom förskola och skola. Hon kan hjälpa er med föreläsningar, tips och idéer, workshops eller annat som skräddarsys till just er verksamhet. Hon har bland annat varit med och tagit fram Add Genders ”Normplattform för pedagogisk verksamhet”.
Josefine är verksam förskollärare och certifierad normingenjör sedan 2018. Hon är utbildad inom genus- och normkritisk pedagogik på universitetsnivå.