Jessica Dymén

Rådgivare
Stockholm
Projektledning 90%
Inspirera och motivera 80%
Analys 85%
Ostfantast 100%

Rådgivare inom hållbar utveckling, hållbarhetskommunikation och samhällsentreprenörskap

Jessica Dymén är utbildad statsvetare, diplomerad hållbarhetsstrateg och certifierad normingenjör via Add Gender.
Hennes dröm är att alla företag och organisationer i framtiden är hållbara via sin affär eller verksamhet. Nästa generation ska få uppleva ett tryggt och inkluderande samhälle och det vill hon vara med och skapa genom att bland annat hjälpa företag och organisationer att bygga om ohållbara normer och strukturer.

En röd tråd genom Jessicas arbete är viljan att kombinera samhällsförbättring, affär och kommunikation samt en vilja att ständigt förbättra och modernisera.
Jessica är en driven mångsidig projektledare och nätverkare med bakgrund inom både näringslivet, offentlig och ideell verksamhet. Hon utmärks för sin kunskapstörst, nyfikenhet och förmåga att motivera andra. Hon är en visionär som ser helheten men som samtidigt kan bryta ned visionen till en konkret handlingsplan.

Jessica föddes i Montreal, Canada och har franska som sitt modersmål. Hon älskar ost och har hittat ett nytt intresse i vandring.