Hilda Färnsveden

Verksamhetsutvecklare, Förändringsexpert
Stockholm
HR 90%
Projektedare 80%
Verksamhetsutveklare 90%

Hilda är en strateg och verksamhetsutvecklare. Mest erfarenhet har hon inom organisations förändring och HR. Tror på Förändringen med människa som startpunkten. Utbildad normingenjör eftersom inkluderande normer är en nyckelfaktor för organisationens framgång.