Helen Otterström

Trygghetssamordnare
Sundsvall

Helen Otterström arbetar som trygghetssamordnare med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor inom Sundsvalls kommun. Tillsammans med kommunens demokratisamordnare driver hon Normsken, ett förändringsarbete kring normer. Det sker främst genom inspirerande föreläsningar och tankesmedjor, men också genom att skapa nätverk både internt inom kommunen och med externa aktörer.

Besöks- och postadress:

Add Gender Sverige, Götgatan 58 b, 118 26 Stockholm

Kontakt:

hej@addgender.se

2020 AddGender. Design av Framtidsbyrån Älska