Helen Otterström

Trygghetssamordnare
Sundsvall
Konferensarrangör 100%
Trygghet och brottsförebyggande frågor 90%
Samverkansprocesser 80%
Odla potatis 100%

Helen Otterström arbetar som trygghetssamordnare med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor inom Sundsvalls kommun. Tillsammans med kommunens demokratisamordnare driver hon Normsken, ett förändringsarbete kring normer. Det sker främst genom inspirerande föreläsningar och tankesmedjor, men också genom att skapa nätverk både internt inom kommunen och med externa aktörer.