Avatar purple

Elin Segerstedt

Examinerad språkkonsult i svenska
Stockholm
Språkgranskare 95%
Skribent 90%
Utbildare 90%
Garnkreatör och husfixare 75%

Elin Segerstedt är språkexperten som formar och omformar texter utifrån läsarens perspektiv. Hon arbetar till stor del med offentliga texter och drivs av en demokratisk vision – att alla medborgare ska ha rätt att kunna ta del av information, lagar och beslut som gäller dem.

Alla Elins uppdrag börjar i en mottagaranalys av vilka som ska läsa texten och vad de ska använda den till. I textanalysen fokuserar hon särskilt på normkritiska perspektiv – vem inkluderas och vem exkluderas – och hur kan texten rent språkligt vidga normer för att inkludera fler?
Elin är en engagerad föreläsare och utbildare i klarspråk och inkluderande kommunikation. Även här utgår hon ifrån mottagarnas perspektiv och utformar kurstillfällena utifrån deras behov.