Elin Fellers

Projektledare, Studie- och Yrkesvägledare
Stockholm
Kompetensförsörjning & karriärutveckling 100%
Föreläsare & workshopledare 90%
Samtalscoach & Motiverande samtal 80%
20-tals jazzare 25%

Elin Fellers är projektledaren som likställer pardans med samtal – det handlar om att vara tydlig, öppen och lyssna in den andre för att komma framåt! Elin är pedagog och studie- och yrkesvägledare i grunden, har lång erfarenhet av att vägleda studenter till utbildning och jobb och har de senaste åren initierat och drivit projekt som stöttat svensk energibransch att bättre tillvarata nyanlända tekniker och ingenjörers kompetens. Hon brinner för den enskilda individens utveckling, såväl som gruppvägledning, handledning och utbildning riktat mot företag och organisationer och växlar gärna mellan den övergripande planeringen och det operativa utförandet.