Avatar purple

Carita Tinderfjäll

Verksamhetsutvecklare, Verksamhetsadministratör
Stockholm
Inkludering/Lärande/HR 90%
Design thinking 70%
Facilitering 80%
Pussel 100%

Carita har mångårig erfarenhet från verksamhetsutveckling utifrån ett organisatoriskt och administrativt perspektiv.

Carita har examen i management och socialantropologi och har vidareutbildat sig inom processdesign, facilitering, design thinking och presentationsteknik. Med genuin nyfikenhet, vilja att lära och förmåga att lyssna på riktigt inger hon förtroende och inspirerar till förändring. Hon ser hur någonting skulle kunna vara och hittar vägar framåt utifrån insikter om organisation och omvärld, kunskapsinhämtning från aktuell forskning och analys utifrån fler perspektiv.