Avatar purple

Anna-Carin Rangedahl

Communications Manager
Stockholm
Kommunikationsplaner och -strategier 100%
Textproduktion 100%
Projektledning 75%
Spökskrivare och allmän ordvrängare 100%

Som kommunikatör på det största affärsområdet i stort, svenskt telecombolag med 100 000 medarbetare i 180 länder är Anna-Carin en av doldisarna som ser till att det kommunikativa maskineriet fungerar – internt, externt och allt där emellan. Förstås kan det vara copy-texter, men oftast handlar det om att nå ut med ledningens ambitioner, strategiska planer, visioner för framtiden utan att det blir konserverad-gröt-floskler. Komplexa sammanhang ska göras begripliga och tydliga, utmaningar och scenarion ska förmedlas, och individer ska känna sig delaktiga och utrustade att kunna följa och påverka det som utgör deras arbetsvardag.

Det har blivit många år på det stora telecombolaget, precis passerat 30, faktiskt. Men det har även funnits utrymme för annat inom skola, kultur och eget företagande bland annat. Hur går det ihop när jag fortfarande inte är helt säker på vad jag vill bli när jag blir stor?