Freja Buzzi om normkritik i praktiken

Varje termin tar Add Gender in praktikanter, som kommer att bli framtidens experter på arbetsmarknaden inom jämställdhet, mångfald och inkludering. I det här inlägget berättar Freja Buzzi om sin praktik på Add Gender och vad hon lärt sig hos oss, men också om sig själv och vad som motiverar henne.

Efter många år av genusvetenskap på universitetet diskuterandes abstrakta teorier och filosofiska begrepp fick jag äntligen sätta mina kunskaper på prov hos Add Gender. Intersektionella analyser, heteronormativitet, vithetsnormer, Butler, Ahmed och Spivak fick komma till ytan igen. Jag har ju faktiskt lärt mig något de senaste åren. Nu har jag börjat inse hur pass användbart det faktiskt varit. Att ha ett normkritiskt och ifrågasättande förhållningssätt som grund är gynnsamt för alla möjliga uppdrag som kommer ens väg. 

Mitt intresse för genusfrågor, orättvisor och privilegier härstammar från många perspektiv i mitt liv, men främst grundar det sig i att ha växt upp i ekonomisk utsatthet. Det är lätt att se orättvisor när en själv är på den icke-privilegierade sidan. Jag har haft ett extra intresse för kritiska vithetsstudier då min etnicitet många gånger blivit ifrågasatt och jag som kvinna blivit exotifierad då jag har latinamerikansk bakgrund. När jag var yngre började jag fundera hur illa det måste vara för andra om jag som ändå har ljus hud och en “svensk vit” mamma blir ifrågasatt och exotifierad. Det var först när jag började studera på universitetet som jag insåg hur mycket privilegier och kontext inverkar på människors liv. Nu vill jag arbeta för att försöka motverka sådana strukturer och maktrelationer.

Om praktiken på Add Gender

Min tid på Add Gender har varit som att leva i en dröm, att få arbeta med normkritik, att skapa förändring, att ha en kreativ och givande arbetsplats. Något som var nytt för mig var framförallt insynen i hur företagsvärlden kan fungera, allt från hur olika policydokument ser ut, vad som är viktigt att ha med ur ett jämställdhetsperspektiv till hur fikakultur och jargong kan göras mer normkritiskt och inkluderande. Det har varit kul att se att arbetet som jämställdhetskonsult har många likheter med universitetsprojekt, bolla idéer, komma fram till metod, göra avgränsningar, undersöka material, göra analyser och skriva rapporter. 

Något jag kommer att ta med mig från min tid på Add Gender utöver den nya kunskap och erfarenhet jag fått är framförallt att lita på min kunskap och kompetens och att även förlita sig på andra och ta hjälp av andras kunskaper och erfarenheter. Jag tar även med mig alla små visdomar som VD Pernilla och delägare Jenny nämnt i förbifarten under pauser och fikaraster. Såsom att det är okej att inte veta allt om genus och normer, att det är okej att göra fel, det viktiga är att lära av sina misstag och gå vidare. 

Freja om framtiden

Snart ska jag skriva min masteruppsats om rasistisk diskriminering på arbetsmarknaden med genusperspektiv. Jag ser fram emot att bli klar med studierna och få ta mig an nya äventyr. Min dröm är att få arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på genus, antirasism och integration.

Författare: Freja Buzzi
Kontakt: Freja Buzzi på Linkedin

Mer från bloggen

Sluta vara en död fisk

Normingenjören Amanda Eklund berättar om en obehaglig upplevelse på en AW i byggbranschen. Där hon inte orkade våga skapa dålig stämning! Hon delar därför med sig av sina tips för att säga ifrån.

Läs mer >>