Arkiv för maj 2020

Det osynliga våldet i nära relationer

Vad tänker du på när du hör eller läser ordet ”våld”? Kanske ser du knuffar, slag och stryptag framför dig?

Fysiskt våld kan vara livsfarligt och ska aldrig förringas, men det finns en annan våldsform som är minst lika vanlig – och farlig. Nämligen psykiskt våld.

Psykiskt våld är mer diffust, svårare att sätta fingret på och är därför knepigare att uppfatta och bevisa, än fysiskt våld. Psykisk misshandel riktar sig mot en persons självkänsla i syfte att dominera, kontrollera och förödmjuka. Våldet kan leda till stress som påverkar den fysiska hälsan i form av högt blodtryck, magsår, huvudvärk, muskelvärk och mag-tarmproblem. Även det psykiska välmåendet påverkas med följder som depression, panikångest, sömnsvårigheter, ätstörningar, självmordstankar och skadad självkänsla, även lång tid efter att misshandeln har upphört.

Nytt uppdrag för Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram arbetssätt för kommuner att sprida information om våld i nära relationer och hur kontakt kan tas med våldsutsatta, under coronaviruset (läs mer här). Det är självklart bra och behövligt. Eftersom de flesta förknippar våld med fysisk ”kroppslig” misshandel vill vi passa på att informera om psykisk ”mental” misshandel, eftersom det är minst lika vanligt. 

Några former av psykisk misshandel

 • Kontroll – Personen vill veta exakt var du ska, vem du ska träffa och när du kommer hem. Du kan också bli beordrad hur du ska källsortera, hur du ska klä på barnen eller hur du ska boka in en hantverkare.
   
 • Värme och kyla – Ena stunden får du beröm och omtanke, sekunden efter utsätts du för ilska och nedlåtande kommentarer.
 • Kritik och anklagelser – Du får höra att du är för känslig, för noggrann, för slarvig, för tystlåten. Kritiken kan också komma mer inlindad som ”goda råd”, som ger sken av att vilja hjälpa dig.
 • Humörsvängningar – Du utsätts för stora och plötsliga humörsvängningar utan anledning. Personen reagerar olika från gång till gång, det finns ingen logik eller möjlighet att förstå vad som gör hen upprörd. Konsekvensen blir att du går på äggskal för att inte irritera och lägger mycket energi på att försöka läsa av den andras humör.
 • Förnedrande förväntningar – Personen kräver omöjliga eller omotiverade saker av av dig, som att du ska släppa allt du har för händer så fort hen vill dig någonting, eller att du ska förstå hens behov utan att du har blivit upplyst om det.
   
 • Undviker sakfrågan (derailing på engelska) – När du ifrågasätter hens beteende eller försöker reda ut en konflikt byter personen samtalsämne och svarar inte på dina frågor. Samtalet följer ingen logik och du blir bara mer förvirrad.

Vem som helst kan drabbas

Du som läser detta tänker kanske att inget av det där skulle kunna hända dig, eftersom du inte tillåter sådant beteende: “Jag skulle säga ifrån, och lämna en sådan relation direkt.”

Eller så tror du att det bara är en viss slags personer som råkar illa ut och utsätts för psykisk misshandel; till exempel människor med trasslig barndom och dåligt självförtroende, eller personer som inte kan sätta gränser.

Men faktum är att vem som helst kan drabbas, eftersom psykiskt våld kommer gradvis och smyger sig på. Relationen börjar ofta med mycket starka positiva känslor. Du får höra att du är fantastiskt och underbar, och tänker att er kärlek är speciell och stark. Det är först senare som kritiken börjar, och till en början är den diskret förpackad. “Jag tycker mer om dig när…” “Vad fin du är när du inte…”

Svårt att upptäcka

Tillslut blir du så van vid kritiken att du ser den som normal. Din uppfattning om rätt och fel har successivt förskjutits mot en acceptans som du tidigare skulle ha protesterat mot. Din självkänsla har fått sig en rejäl törn och du vet inte längre vad du själv tycker.

Det finns en uppfattning att bara kvinnor utsätts för misshandel och att det alltid är en man som är förövare. Men självklart kan även män leva i kränkande relationer, och psykisk misshandel förekommer också i samkönade relationer. Det kan till och med vara mer stigmatiserande för en man som utsätts, eftersom normer gör gällande att män ska vara starka och osårbara.

Psykisk misshandel kan vara svår att upptäcka.

Låt oss därför jobba extra hårt för att minska våldet som inte syns.

Framtidens ledarskap – ny kurs och nytt samarbete

Våren 2020 lärde oss att det vi kallar framtid inträffar just nu. Som ledare behöver du förstå de perspektiv och kompetenser som krävs av organisationer och individer.

Därför har vi i ett samarbete mellan Radicle, Lekreativ och Convrt nu fått möjlighet att erbjuda en helt ny digital utbildning. 

Med start den 18:e maj ses vi via Zoom där du tillsammans med ämnesexperter och med andra ledare, får tid att reflektera och diskutera.

FÖR DIG SOM VILL:

 • Utveckla dig som ledare
 • Få insikt i vad som krävs av ledare i en föränderlig omvärld
 • Generera lärdomar tillsammans med andra ledare 
 • Få konkreta verktyg att tillämpa i din organisation/ditt team

EFTER GENOMGÅNGEN UTBILDNING:

 • Har du tillgång till konkreta verktyg för att arbeta med ditt ledarskap kopplat till team, digitalisering, självledarskap och innovationskultur. 
 • Har du andra ledares perspektiv på dina utmaningar och idéer på hur du kan ta nästa steg med dessa. 
 • Har du en tydligare förståelse för hur omvärldens snabba förändringstakt påverkar organisationer. 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:

Under fem utbildningstillfällen och under fem veckors tid får du träffa oss, varje måndag med start den 18:e maj. Efter varje tillfälle får du en uppgift att genomföra. 

 1. HEJ! EN INTRO TILL INNOVATIONSKULTUR med Mathilda Hult och Fanny Bergström Buller: En introduktion till tillit, lärande och nyfikenhet och ett tillfälle för alla att få lära känna varandra. 
 2. INKLUDERANDE LEDARSKAP med Pernilla Alexandersson: Självständigt medarbetarskap – vågar du? Pernilla guidar dig kring innebörden av självorganisering och får dig att förstå hur vi fungerar kognitivt när vi bidrar aktivt med vår fulla potential.​
 3. DIGITALISERING OCH DIGITAL TRANSFORMATION med Jesper Hagberg:  Förstå skillnaden mellan inkrementell och transformativ förändring och vilken typ av ledarskap som krävs i en digital transformation. 
 4. MIN ROLL SOM LEDARE I FRAMTIDEN med Gunnar Söderberg: Hur känns det att vara ledare i tider av stora förändringar? Gunnar får dig att sätta fokus på hur du kan bli din bästa ledare liksom vilka skyldigheter du som ledare har gentemot dina medarbetare. ​
 5. ETT VIDARE SAMTAL med Mathilda, Fanny, Pernilla, Jesper och Gunnar: Här samlas vi alla i ett gemensamt samtal där vi reflekterar kring lärandet under utbildningsperioden. Vad har du lärt dig? Och vad vill du utveckla? 

HEJA FRAMTIDEN 🚀

Vi tror att du är sugen på att ta ditt ledarskap in i framtiden och tillsammans med andra ledare ta mig an utmanande ämnen som digitalisering, normer, självorganisering och innovation. 

Läs mer och anmäl dig på: www.framtidensledarskap.com.