Vi är

normingenjörer.

Tillsammans utgör vi

Sveriges största nätverk

av konsulter och experter

inom mångfald

och

jämställdhet.

Sedan 2008 har vi skapat

inkluderande arbetsplatser,

starka varumärken

och hållbara affärsmodeller

inom många sektorer
line

Våra tjänster

FÖR EN INkluderANDE ORGANISATION:

line
Normplattformen

Addera Normplattformen till din organisation! Normplattformen är en metod som kompletterar den klassiska affärsmodellen med ett ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering. Genom visualisering hjälper plattformen den anställda, HR och ledning att förstå och samarbeta för inkluderande normer. Och föreslå aktiviteter såväl på kort som lång sikt. Arbetet sker i samverkan med chefer, ledare och medarbetare – utifrån organisationens visioner och mål.

FÖR EN INkluderANDE SKOLA:

line
Normpl.-ped-verks

Addera Normplattformen till din skola! Normplattformen för pedagogisk verksamhet är utvecklad av våra normingenjörer som också är legitimerade lärare och förskollärare. De har sammanlagt 23 års erfarenhet av att arbeta i skola och förskola, och har vidareutbildat sig inom genus och normkritik på universitetsnivå.

Tillsammans med våra normingenjörer undersöker ni och kartlägger de normer och värderingar som präglar er skola. Normingenjörerna ger konkreta verktyg och aktiviteter för att ta er framåt.

I riktning mot Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling vill vi hjälpa er att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla.

Vi är omtyckta

Sedan 2008 har vi haft spännande uppdrag från kunder inom en mängd olika branscher.
Kolla in de här till exempel:

Branschstrategi

 

Branschstrategi

Dataspelsbranschen, Skogsstyrelsen, Justitiapriset Jämställdhetsbygget, Guldvågenpriset

 

Lika villkor

 

Lika villkor

Blixten&Co, Plan International Sverige, Botkyrka kommun
Lunds tekniska högskola, Ubisoft Massive

 

Verksamhetsutveckling

 

Verksamhetsutveckling

Åhléns, Ikea, Berghs School of Communication, Region Värmland E.On, Domstolsverket

Vad är en

normingenjör?

Normingenjörerna är de konsulter som hjälper dig i arbetet med Normplattformen samt håller föreläsningar och workshops på din organisation eller pedagogiska verksamhet.

Vi är normingenjörer och vi gör jämställdhet och mångfald användbart, begripligt och roligt. Vårt team består av individer utspridda från norr till söder, med olika specialistområden, utbildning, spetskompetens och hjärtefrågor. Tillsammans bildar vi ett gediget kluster av kunskap och kompetens som möjliggör att vi kan skräddarsy team med just den expertis som matchar era behov av förändringsarbete.

JUST NU ÄR VI

0

NORMINGENJÖRER
i hela Sverige

Exempel:

Nathalie Töpperwien Blom

Föreläsare, Konsult, Programsamordnare
Uppsala | Stockholm | Gävle | Göteborg

Våra

Utbildningar

Förutom normingenjörs-utbildningen erbjuder vi även andra utbildningar, för dig som vill lära dig mer om jämställdhet och inkludering.

Blogg

-Vad är på gång?

Events

Häng med!