Välkommen till Add Gender!

Vi är ett kluster av möjliggörare för normförändring och självorganiserande inkludering. Vi kallar oss normingenjörer.  Tillsammans utgör vi Sveriges största nätverk av konsulter och experter inom mångfald och jämställdhet. I över 10 år har vi skapat tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller inom alla sektorer. Titta in på vår Normplattform för att se våra erbjudanden.

Normplattformen

Normingenjörer

Cases

Perspektiv

Engagemang

Kontakt