Emil Åkerö

Konsult
Stockholm
Utbilda 95%
Utveckla 85%
Processleda 75%
Komma ihåg namn 25%

Emil Åkerö utvecklar, leder, utbildar och skriver inom skärningspunkten mellan digitalisering, organisering och kulturarv. Han är även specialiserad inom HBTQ-frågor och arbetar med frågor kring inomspektrala maktstrukturer, ohälsofaktorer och gestaltningen av samkönat begär mellan män. Emil är även auktoriserad turistguide i Stockholm och visar er gärna runt i staden. I grunden är Emil konstvetare och har en bakgrund som museipedagog och projektledare men arbetar idag främst med metod- och konceptutveckling, processledning, utbildning och textproduktion. Emil är även författare och medverkar i olika tidskrifter.