Kartläggning

Vilken riktning är den bästa för oss? Vilka beslut ska tas – och när ska de tas? Våra normingenjörer kartlägger utvalda delar eller hela er verksamhet, i allt från upplägget för era aktiva åtgärder, er genusmedvetna innovation och verksamhetens positionering inom mångfald i stort. Varje kartläggning resulterar sedan i ett beslutsunderlag med konkreta rekommendationer som är anpassade för just er. Kontakta oss för information om hur vi kartlägger genom intervjuer, går bredvid ute på avdelningen eller granskar material - och hur vi rekommenderar förbättringar på ett salutogent sätt, utifrån era unika förutsättningar.

 Relaterat:

radgivning_liten

Rådgivning

Case: Skogsstyrelsen

old-fashioned telephone

Kontakt