Kommunikation

Inkluderande och normkreativ kommunikation möjliggör för er organisation att nå de målgrupper ni vill nå och utgör själva paketeringen av hur de andra delarna i normplattformen fungerar. Add Genders normingenjörer granskar, analyserar och kommer med skräddarsydda rekommendationer för hur just er interna och externa kommunikation kan spegla er normutveckling.

 Relaterat:

Case: Domstolsverket

radgivning_liten

Rådgivning

Rekrytering & Arbetsgivarvarumärke