Fikakultur & Välbefinnande

Interaktioner och jargong i det som är viktigt på riktigt skapas och omskapas mer medvetet när normerna mellan mötena, det vill säga i “fikarummet”, tydliggörs. Add Genders normingenjörer har djupgående kunskap i hur organisationer på ett verkningsfullt sätt omsätter sin värdegrund i praktik. Levandegör normförändring i möteskultur, kickoffer och det vardagliga samtalet över koppen kaffe med hjälp av vår normplattform.

 Relaterat:

Case: Blixten & Co

kompetensutveckling_liten

Kompetensutveckling

Verksamhetsstyrning